Изграђена канализациона мрежа на Баиру

Почетак » Изграђена канализациона мрежа на Баиру » Актуелно » Изграђена канализациона мрежа на Баиру

Завршени су радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у насељу Баир, који су започети 24. јула 2019. године. Радове је изводио конзорцијум извођача који је предводио ГП „Компресор Инг“ из Ваљева, заједно са „Слобода грађевинар 1947“ из Обреновца, „Bauwesen“ из Лазаревца, Александар Михаиловић СЗР „Геометар“ из Ваљева, ПД „Аутотранспорт“ из Ваљева и Предузеће за производњу, транспорт и услуге „Stobex“ из Лознице.

На овом пројекту урађена је нова фекална канализациона мрежа у улицама Милована Глишића, Алексе Шантића, Бобовчевој, Шумадијској, а у доњем краку Шумадијске улице постављена је главна цев где су предвиђени препумпни кућни прикључци за кориснике.

Реконструкција постојеће фекалне канализационе мреже урађена је у улицама Поп Андрије и Баирској. Кућни прикључци су вођени до шахти, а једино где технички није било изводљиво вршено је прикључивање директно на цев.

Након завршетка радова све улице су враћене у првобитно стање, тако што је враћена коцка у Бобовчевој улици, а улице Милована Глишића, Алексе Шантића, Шумадијска, Поп Андрије и Баирска су комплетно асфалтиране.

Од самог почетка реализације пројекта извођач радова „Компресор ИНГ“, инвеститор и носилац пројекта град Ваљево, партнер на пројекту ЈКП „Водовод -Ваљево“ и стручни надзор су се суочавали са бројним проблемима, је ситуација на терену није одговарала пројектно-техничкој документацији,  као и  због лоших временских услова, али су изнађена адекватна решења и радови су приведени крају.

ЈКП „Водовод“ ће управљати и одржавати фекалну канализациону мрежу у насељу Баир, а то јавно предузеће ће организовати процес прикључења нових корисника на канализациону мрежу, у складу са одговарајућим правилима и процедурама.

Радови на изградњи канализационе мреже су спроведени у оквиру пројекта „Живети заједно – Изградња канализационе мреже у ромском насељу Баир у Ваљеву“. Пројекат се реализује у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО, који финансира ЕУ, а спроводи УНОПС у партнерству са Владом Републике Србије. Носилац пројекта је Град Ваљево, а партнер на пројекту је ЈКП „Водовод“. Укупна вредност пројекта износи 234.310 евра, од чега је вредност донације ЕУ 150.000 евра, а суфинансирање града Ваљева износи 84.310 евра.

Поред активности које се односе на изградњу канализационе мреже, пројектом су предвиђене и активности које се односе на промоцију, као и на примену принципа доброг управљања кроз већу партиципативност грађана у процесу одлучивања, недискриминацију, једнакост, као и унапређење локалних одлука, процедура и прописа из ове области.

Подршком реализацији овог пројекта јавне инфраструктуре, Европска унија директно доприноси бољем животу становништва града Ваљева, кроз унапређењe квалитета и доступности комуналних, здравствених и социјалних услуга, као и бољим условима за образовање и одрастање деце и младих. Посебно се доприноси унапређењу услова и живота ромске популације, која у насељу Баир чини већину. На тај начин град Ваљево показује посебну одговорност и бригу за све становнике нашег града, а нарочиту пажњу поклања квалитету живота Ромкиња и Рома.