Изградња будуће Регионалне депоније „Каленић“

Почетак » Изградња будуће Регионалне депоније „Каленић“ » Вести » Изградња будуће Регионалне депоније „Каленић“
У Ваљеву је данас одржан састанак представника Града, регионалног предузећа „Еко Тамнава“ и Министарства пољопривреде и заштите животне средине на коме је било речи о реализацији пројекта изградње будуће Регионалне депоније „Каленић“. „У складу са усвојеном законском регулативом, пре свега Стратегијом управљања отпадом, Влада Републике Србије је 2010. године дефинисала регионе, утврдила како најбоље управљати комуналним чврстим отпадом и дала препоруку које локалне самоуправе би требало да буду носиоци будућих регионалних депонија. Град Ваљево је једна од локалних самоуправа које су носилац изградње будуће Регионалне депоније „Каленић“ и данашњи састанак представника ресорног министарства је организован у циљу да се пружи подршка у реализацији овог пројекта, с обзиром на то да су се појавили одређени проблеми у реализацији овог пројекта.  Закључак са данашњег састанка је да морамо брже деловати, да морамо помоћи локалним самоуправа и регионима у циљу наставка писања пројектне документације за овако један велики регионални пројекат који је значајан како за регион тако и за Републику Србију. Данашња подршка је у том смислу да настављамо сарадњу са регионалним предузећем које је формирано „Еко Тамнава“, а све у циљу прибављања подршке и финансијске помоћи Европске уније за наставак и реализацију овог пројекта“, истакла је након састанка Радмила Шеровић, начелник одељења  за управљање комуналним отпадом у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Leave a Comment