Изградња и санација на територији Ваљева

Почетак » Изградња и санација на територији Ваљева » Вести » Изградња и санација на територији Ваљева
Пријава објеката оштећених у поплавама и клизиштима на територији града Ваљева је завршена у среду 30. августа. На територији Ваљева је 48 кућа које треба да буду изграђене и око 170 објеката за санацију. Изградња и санација ће се спроводити на основу Закона о отклањању последица поплава, донетог 18. јула, Уредбе о утврђивању Државног програма обнове порушених стамбених објеката, донете 24. јула и критеријума за утврђивање коначног списка срушених стамбених објеката и објеката који су решењем надлежног инспекцијског органа забрањени за становање у оквиру државног програма обнове.
 
 
Решења о изградњи и новчаној помоћи за санацију биће готова најкасније до 10. августа, након чега ће почети изградња и исплата.
 
 
Канцеларији за обнову Републике Србије је предат списак од 48 кућа, које се подељене у три групе. За сваки објекат ће се спровести управни поступак, којим ће се доказивати власништво и пребивалиште подносиоца захтева. Закон је дефинисао изградњу породичних и стамбених објеката у којима власници живе, чиме је број објеката са првобитних 66, смањен на 48.
 
 
У првој групи је 26 кућа које су сврстане у 6. категорију, што значи да су срушене, веома оштећене и небезбедне за даљи живот. Деветоро власника нема доказе о власништву или пребивалишту и у управном поступку који ће уследити, они морају доказати своје право.
 
 
У другој групи је 16 кућа чија су оштећења мала, али их је клизиште учинило небезбедним за живот. Град Ваљево ће настојати да преко државе или из донација обезбеди кров над главом и за ова домаћинства.
 
 
Шест кућа у Ребељу припада трећој групи, што значи да саме куће нису оштећене, али да им је потпуно уништена инфраструктура у околини и да се тим кућама не може прићи. Неопходно је да се нове куће обезбеде и власницима оваквих објеката у којима није могућ живот.
 
 
У све три групе које подразумевају изградњу нових кућа, налази се 19 објеката из Ребеља, а остатак је у селима Рабас, Причевић, Вујиновача, Врагочаница, Горња Буковица, Балиновић, Бобова, Клиници итд.
 
 
Испитивање земљишта у околини постојећих кућа ће се радити пре почетка градње. Уколико те локације не буду безбедне, власници ће моћи да зидају на другим плацевима који су у њиховом власништву. Уколико у тим местима не постоји ниједна безбедна локација за изградњу, град ће покушати да обезбеди одговарајућу локацију. А ако и то не буде било могуће, власницима ће се доделити новац за куповину сеоских домаћинстава на неком другом месту. Куће ће постати власништво породица тек када буду изграђене и када добију грађевинске и употребне дозволе. У првој недељи августа биће завршени управни поступци и донета решења о градњи и након тога ће почети закључивање уговора са извођачима радова, што је у државној надлежности.
 
 
Од 170 кућа које ће се санирати, већина има прва три степена оштећења, десетак је у четвртој, а 15 у петој категорији. Власници ових објеката ће добити државну помоћ у износу од 120 до 600 хиљада динара.
 
 
За изградњу и санацију локалне путне инфраструктуре град Ваљево је предвидео 127,4 милиона динара. Закон о санацији поплављених подручја је дефинисао скраћени поступак јавне набавке за извођење ових радова, тако да они могу почети убрзо након што Министарство грађевине донесе План изградње инфраструктуре. Ваљево је спремно да отпочне са санацијом инфраструктуре која не буде била обухваћена државним програмом.
 
 
Због свакодневних падавина отварају се нова клизишта у граду и у селу, тако да се појављују нова оштећења на инфраструктури и објектима.

Leave a Comment