Измена режима саобраћаја у Улици Норвешких интернираца

Почетак » Измена режима саобраћаја у Улици Норвешких интернираца » Актуелно » Измена режима саобраћаја у Улици Норвешких интернираца

У склопу радова, који се изводе на изградњи регулације на реци Колубари, почев од 01.09.2018.године, доћи ће до измене режима саобраћаја у делу Улице Норвешких интернираца. Због радова на изградњи обалоутврде великог корита, биће затворен за саобраћај мост преко Колубаре у Улици Норвешких интернираца. Обустава саобраћаја трајаће све време, док се не заврше предвиђени радови. Уговором предвиђени рок за завршетак свих радова на изградњи и реконструкцији.