Израда Локалног акционог плана за младе

Почетак » Израда Локалног акционог плана за младе » Вести » Израда Локалног акционог плана за младе

Министарство омладине и спорта и Агенција за међународну техничку сарадњу Немачке (GTZ) у сарадњи са локалним самоуправама, данас и сутра у Ваљеву организују циклус обуке чланова радних група за израду локалних акционих планова за младе из Ваљева, Лознице, Осечине и Лајковца.

У процес су поред стручњака из области социјалне заштите, образовања, запошљавања, културе, спорта, медија, укључени и координатори Канцеларија за младе из све четири локалне самоуправе. 
 
Након првог дана тренинга, чланови Радних група анализирали су постојеће материјалне, финансијске и људске ресурсе у четири локалне средине. На сутрашњем тренингу фокус ће бити  на утврђивању приоритета младих као што су запошљавање, активизам, образовање, информисаност, јавно здравље, програми социјалне заштите, мобилност младих у локалној заједници.
 
Радне групе ће после обуке, наставити рад на изради локалних акционих планова за младе уз помоћ својих ментора. Тренинзима у Ваљеву присуствују Марија Радовановић, менаџер пројекта „Израда Локалних акционих планова за младе“ из ГТЗ-а и Тања Боројевић, консултант ове немачке Агенције за међународну техничку сарадњу.
 
Након завршетка дводневног тренинга, добијени подаци биће искоришћени за попуњавање матрице и финалну израду овог стратешког документа. Такође, то ће бити полазна основа и за дефинисање и креирање активности ЛАП-а, чија је имплементација предвиђена у периоду од 2010. до 2014.године.
Јавна расправа о овом документу биће организована до 10. децембра, а Скупштина града Ваљева би требало да га верификује најкасније до краја године.
 
„Усвајањем Локалног акционог плана за младе, локална самоупраав препознаје младе као циљну групу. На једном месту имаће све расположиве ресурсе, што ће омогућити да економичније располаже њима“, каже Ана Марковић, координатор Регионалне канцеларије за младе.
 
Усвајањем овог стратешког документа, град Ваљево ће створити све услове да од наредне године аплицира са пројектима из ове области код међународних донатора и фондова. 

Leave a Comment