Израда регистра земљишта и управљање имовином

Почетак » Израда регистра земљишта и управљање имовином » Вести » Израда регистра земљишта и управљање имовином
Потписивањем Меморандума о разумевању између партнерских градова и општина Пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ између Немачке организације за техничку сарадњу (ГТЗ) и Владе Републике Србије јуче у Београду, град Ваљево се нашао у групи 13 општина и градова у којима ће се спроводити овај пројекат.
 
Споразум су потписали Оливер Дулић, министар заштите животне средине и просторног планирања и Уве Штумпф, директор канцеларије ГТЗ у Србији. Свечаној церемонији потписивања присуствовао је и Ханс Урлих Зидбек, заменик амбасадора Савезне Републике Немачке у Републици Србији.
 
Пројекат „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ помоћи ће градовима и општинама у изради планске документације, развијање нових инструмената управљања земљиштем, развијање локалног система процене вредности грађевинског земљишта и нових могућности примена ГИС-а.
 
Овај пројекат има за циљ да тестира и нове инструмента, као што је урбана комасација, којом се у условима приватне својине на грађевинском земљишту, уз активно учешће локалне управе, стварају услови за оптималан урбани развој. Пројекат ће се бавити и моделима оживљавања напуштених индустријских локација, а имаће за циљ и да омогући веће учешће јавности у процесима планирања.
 
У Ваљеву ће пројекат обухватити израду регистра земљишта и успостављање система управљања имовином града, уз примену стандардних метода процене вредности земљишта и некретнина. Формирање базе података пописа имовине локалне самоуправе, кључ је за успостављање делотворног система управљања имовином. Аутоматизовано прикупљање цена није ограничено на употребу у јавној адмиснистрацији, већ може да обезбеди важне информације за грађане и заинтересоване инвеститоре. Такође, може допринети и бољој транспарентнсти на тржишту земљишта и некретнина.
 
Меморандуме о разумевању потписали су поред градоначелника Ваљева Зорана Јаковљевића и градоначелници и председници Чачка, Деспотовца, Кладова, Крагујевца, Мајданпека, Ниша, Новог Сада, Смедерева, Суботице, Ужица и Зрењанина, док је градоначелник Краљева био оправдано спречен.
 
Предвиђено трајање пројекта је шест година. Носилац пројекта је Министарство животне средине и просторног планирања, уз подршку ГТЗ-а и АМБЕРО Консалтинга. Кључни партнер је Стална конференција градова и општина, а остали партнери су професионална удружења, факултети, Републички геодетски завод итд.
 
Министар Оливер Дулић је, потписујући Меморандум, нагласио да је проблематика грађевинског земљишта извор и решење највећих проблема са којима се Србија суочава у активностима који имају за циљ повећање њене конкурентности. Тржиште грађевинског земљишта је предуслов економског развоја и функционисања свих осталих тржишта у једном систему.
 
„Држава је прошле године учинила револуционирани корак ка разрешењу проблематике настале пре 60 година, тако што је, доношењем Закона о планирању и изградњи, омогућила приватизацију грађевинског земљишта. Међутим, само доношење закона није довољно“, рекао је Дулић и позвао општине и градове на сарадњу и охрабрио их да у пуној мери примењују закон.
 
„Општине и градови треба да добију пуна својинска права на грађевинском земљишту које користе и у томе им не треба правити сметње, као што ни локалне администрације не треба да отежавају поступак конверзије права својине на грађевинском земљишту грађанима“, рекао је министар Дулић и најавио измену Закона о планирању и изградњи која ће такође ићи у правцу олакшавања процедура, до пуне приватизације грађевинског земљишта.
 
„Тежимо томе да се кроз неколико година о грађевинском земљишту и односима на њему не говори као о проблему, већ као ресурсу, јер је решавање својине на грађевинском земљишту кључ за браву тржишне економије“, изјавио је Дулић и захвалио се Влади Савезне републике Немачке на подршци коју нам пружају у увођењу најбољих пракси на нашем путу ка Европи.
 
Заменик немачког амбасадора, Ханс Урлих Зидбек је рекао да је овај пројекат још један у низу пројеката Немачке билатералне помоћи, којом, Савезна република Немачка, преко ГТЗ-а, пружа подршку развоју тржишне економије у Србији, посредно, кроз јачање еконосмке атрактивности општина.
 

Leave a Comment