ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 16.МАЈА

Почетак » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 16.МАЈА » Актуелно » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 16.МАЈА

ИЗ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА

ЗБОГ ВАНРЕДНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ОД COVID-19 ОБОЉЕЊА, У ГРАДУ ЈЕ ОД 07.07.2020.  ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА И СПРОВОДЕ СЕ МЕРЕ КРИЗНОГ ШТАБА, ВЛАДЕ РС И ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВАЉЕВА.

15.05.2021. Епидемиолошка ситуација COVID-19 болести у Ваљеву у трећем таласу (Сл.1,2. и 3.)

Сл.1. Епидемиолошка ситуација од 11.05 – 15.05.2021.године

Сл.2. Број новооболелих од 01.04. до 15.05.2021.године

Сл.3. Број новооболелих од почетка трећег таласа који је започео у другој недељи октобра 2020.године, достигао максимум почетком децембра, затим долази до смањивања броја дневног обољевања до осме календарске недеље у фебруару када дневни број  новооболелих раста са максимумом у последњој недељи марта. У априлу и мају  се број новооболелих постепено смањује.

У ВАЉЕВУ ОД 09.01. до 15.05.2021. ВАКЦИНИСАНО:

ПРВОМ ДОЗОМ 23548 ОСОБА,  

ДРУГОМ ДОЗОМ – КОМПЛЕТНО 18730 ОСОБА. 

На територији Округа 15.05.2021. године у свим општинама и Ваљеву је  22 лабораторијски потврђених новооболелих. У Лајковцу и у Љигу без лабораторијски потврђених новооболелих. У Осечини 1, у Убу и у Мионици по 4  лабораторијски потврђена  новооболела. 

УКУПАН БРОЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНИХ ОБОЛЕЛИХ У ВАЉЕВУ ОД ПОЧЕТКА ЕПИДЕМИЈЕ ЈЕ 11430.  УМРЛО 230 ОД СВИХ УЗРОКА.

 • У  првом таласу епидемије  је оболело 199  и  умрло 19 оболелих .
 • У другом таласу епидемије од 17.06.2020. до 08.10.2020. је оболело 995  и умрло 13 оболелих.
 • У трећем таласу од 08.10.2020. до данас је оболело 10229 особа, излечено 7210  и  умрло 198 ( од свих узрока ).
 • БРОЈНИ ПРИКАЗ 15.05.2021.године
 • 345 – Вакцинисаних особa првом или другом дозом: Pfizer-BioNTech, Sputniк V, Sinopharm ( ХОТЕЛ НАРЦИС, ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ  и с. СТАВЕ ),
 • 13 – лабораторијски потврђених  новооболелих,
 • 2194 – на кућном лечењу и у болници, 
 • 0 – умрло,
 • 0 – завршило кућну изолацију – излечено,
 • 159 прегледа у COVID амбуланти  ДЗ,
 • 11 – прегледа у COVID амбуланти ОБ Ваљево,
 • 6 – пријема на хоспитализацију,
 • 70 – оболелих  на хоспитализацији у COVID делу ОБ Ваљево,
 • 9 – на респиратору,
 • 2 – отпустa,
 • 111 – тестираних: 58-ДЗ,0– Болница и 53–ЗЗЈЗ Ваљево),
 • 1  запослено  у здравственим установама  у кућном карантину,
 • 45  – запослених  у здравственим установама  у кућној изолацији – лечењу.
 • Oболели су свих старосних група са различитих градских и сеоских подручја, ђаци, предшколци,  труднице, запослени (у промету, услугама, јавним службама, здравству,школама, обдаништима…), незапослени, пензионери и  особе из кућног карантина, што указује на широку локалну трансмисију у радној и животној средини у затвореном и отвореном простору.
 • ПРЕДЛОГ МЕРА: ВАКЦИНАЦИЈА, дистанца, маска у затвореном и отвореном где се не одржава дистанца, хигијена и дезинфекција руку, инспекцијска контрола спровођења противепидемијских мера.
 • Према закључку Стручног комитета за имунизацију са састанка одржаног  26.04.2021. године особе узраста 16 и 17 година могу да се вакцинишу против ковид-19 Pfizer-BioNTech вакциномпо препоруци надлежног педијатра, при чему образац сагласности за вакцинацију потписује лице које се вакцинише у складу са Законом о правима пацијената.
 • Примењују се две дозе вакцине у размаку од 2 до 4 недеље следећих вакцина: Pfizer-BioNTech, Sputniк V, Sinopharm и  AstraZeneca у размаку од 12 недеља.
 • Праћење епидемиолошке ситуације као и контроле спровођења мера се настављају  у ПУ Милица Ножица и школама.
 • РАДИ ЦЕНТАР ЗА КОВИД – 19 МЕРЕ на интернет адреси> inspektor.gov.rs
 • Бројни подаци ЗЗЈЗ  у 14 часова , ДЗ и ОБ Ваљево у 21 час дана 15.05.2021.
 • БУДИТЕ ОДГОВОРНИ И ЗДРАВИ!
 • На снази:
 • На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,
 • Министар здравља доноси
 • НАРЕДБУ
 • о допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 1. У Наредби о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 33/21, 36/21, 38/21 и 45/21) у тачки 5. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
 • “Изузетно од ограничења из става 1. ове тачке, у објектима у којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге услуге које захтевају непосредан контакт између запосленог и корисника услуге, растојање између свих присутних лица мора бити таквно да на сваких 4 метара квадратних може боравити само једно лице и растојање између присутних лица не може бити мање од два метра.“
 1. На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси УРЕДБУ о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • Члан 1
 • У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21 и 34/21) после члана 4а додаје се члан 4б, који гласи:
 • „Члан 4б
 • Лице које поседује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 коју је издао надлежни орган или установа државе са којом Република Србија има закључен споразум о прихватању сертификата о вакцинацији против заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: прихваћени сертификат о вакцинацији) може ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста. Малолетно лице, старости до 18 година, може ући у Републику Србију, под условима утврђеним овом уредбом, и без прихваћеног сертификата о вакцинацији, ако у Републику Србију улази у пратњи лица које поседује тај сертификат.
 • Орган државне управе у чијем делокругу су питања која су предмет споразума из става 1. овог члана, односно чији руководилац је овлашћен и потписао тај споразум, без одлагања, обавештава орган државне управе надлежан за послове здравља и орган државне управе надлежан за унутрашње послове, односно контролу преласка границе о том споразуму и условима за улазак у Републику Србију садржаним у њему.
 • Начин примене изузећа из става 1. овог члана одређује се актом министра надлежног за послове здравља. Контролу поседовања прихваћеног сертификата о вакцинацији врши орган државне управе надлежан за унутрашње послове.
 • ” Члан 2.
 • Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 05 број 335-4339/2021 У Београду, 12. маја 2021. годинe.
 • 3.НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ОKУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ  ПРОСТОРУ („Сл. гласник РС“, бр. 100/2020, 111/2020 и 133/2020)