ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 22. МАЈА

Почетак » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 22. МАЈА » Актуелно » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 22. МАЈА

Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 21. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и  исходу лечења, стање на дан 21. 5. 2020. године.

Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID -19, броју хоспитализованих и  исходу лечења, стање на дан 21.5.2020.

Taбела 2. Евиденција о броју узетих узорака на COVID-19 од 14.04.2020.

 Датум/место узорковања ОБ ВАЉЕВО ЗЗЈЗ  ВАЉЕВО ДЗ  ВАЉЕВО УКУПН0  
14.4.2020 25 0 48 73  
15.4.2020 11 0 47 58  
16.4.2020 11 40 46 97  
17.4.2020 29 1 31 61  
18.4.2020 17 0 4 21  
19.4.2020 0 0 0 0  
20.4.2020 26 0 14 40  
21.4.2020 17 3 32 52  
22.4.2020 11 1 53 65  
23.4.2020 10 7 18 35  
24.4.2020 81 6 30 117  
25.4.2020 42 1 34 77  
26.4.2020 0 0 33 33  
27.4.2020 84 1 33 118  
28.4.2020 57 1 34 92  
29.4.2020 27 0 18 45  
30.4.2020 80 6 30 116  
01.05.2020. 21 3 29 53  
02.05.2020. 23 1 19 43  
04.05.2020. 46 2 47 95  
5.5.2020 57 21 40 118  
06.05.2020. 63 3 0 66  
7.5.2020 81 48 63 192  
8.5.2020 43 31 144 218  
9.5.2020 30 46 122 198  
10.5.2020 0 0 56 56  
11.5.2020 66 20 39 125  
12.5.2020 51 22 40 113  
13.05.2020. 55 17 36 108  
14.5.2020 32 17 46 95  
15.5.2020 32 14 25 71  
16.5.2020 27 0 0 27  
17.5.2020 0 0 13 13  
18.5.2020 54 0 46 100  
19.5.2020 36 59 33 128  
20.5.2020 23 12 25 60  
21.5.2020 22 1 40 63  
УКУПНО 1290 384 1368 3042  

Табела 3. Приказ запослених, оболелих, излечених медицинских и немедицинских радника од COVID-19, у ЗУ у Округу, на дан 22.05.2020.

 

ПРЕДЛОГ МЕРА:

1.У јавним установама и службама, привредним друштвима, правним лица и у објектима предузетника , доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених мера  надлежних органа  и одговорних лица.

2.СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ : повећана лична одговорност.

На отвореном : одржавање  социјалне  и физичке дистанце  и избегавање  боравка  у групи.При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.

У затвореном: одржавање  социјалне  и физичке дистанце  и избегавање  дужег задржавања , ношење личне заштитне опреме (маска и рукавице),чешће проветравање просторија и  појачана хигијена руку.