ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 26. МАЈА

Почетак » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 26. МАЈА » Актуелно » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 26. МАЈА

Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 25. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и  исходу лечења, стање на дан 25. 5. 2020. године.

Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID -19, броју хоспитализованих и  исходу лечења, стање на дан 25.5.2020.

ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА  О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА  НА COVID-19   ОД 14.04.2020.

 УКУПНО/МЕСТА ЛАЈКОВАЦ ЉИГ МИОНИЦА ОСЕЧИНА УБ БОЛНИЦА ЗЗЈЗ ДЗ ВАЉЕВО укупно
4/14/2020 17 0 10 0 10 25 0 48 110
4/15/2020 0 0 10 0 0 11 0 47 68
4/16/2020 11 0 0 0 30 11 40 46 138
4/17/2020 0 3 10 0 23 29 1 31 97
4/18/2020 0 0 0 0 15 17 0 4 36
4/19/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20/2020 0 3 0 0 0 26 0 14 43
4/21/2020 11 0 9 10 15 17 3 32 97
4/22/2020 0 1 0 0 2 11 1 53 68
4/23/2020 0 9 8 0 0 10 7 18 52
4/24/2020 16 13 11 0 16 81 6 30 173
4/25/2020 12 13 0 0 19 42 1 34 121
4/26/2020 0 0 0 0 0 0 0 33 33
4/27/2020 0 0 36 0 0 84 1 33 154
4/28/2020 14 6 12 10 16 57 1 34 150
4/29/2020 5 0 14 0 0 27 0 18 64
4/30/2020 14 14 8 15 9 80 6 30 176
01.05.2020. 0 1 16 0 12 21 3 29 82
02.05.2020. 18 0 3 0 0 23 1 19 64
04.05.2020. 0 9 13 0 2 46 2 47 119
5/5/2020 0 0 20 6 16 57 21 40 160
06.05.2020. 3 0 14 0 0 63 3 0 83
5/7/2020 0 0 40 10 26 81 48 63 268
5/8/2020 6 4 14 0 18 43 31 144 260
5/9/2020 0 2 15 0 22 30 46 122 237
5/10/2020 0 0 0 0 0 0 0 56 56
5/11/2020 3 0 0 0 6 66 20 39 134
5/12/2020 4 0 11 3 10 51 22 40 141
13.05.2020. 10 8 0 0 4 55 17 36 130
5/14/2020 1 0 8 0 0 32 17 46 104
5/15/2020 5 0 7 3 0 32 14 25 86
5/16/2020 5 6 4 5 22 27 0 0 69
5/17/2020 0 0 0 0 0 0 0 13 13
5/18/2020 1 0 0 0 1 54 0 46 102
5/19/2020 5 17 8 2 14 36 59 33 174
5/20/2020 4 0 13 2 28 23 12 25 107
5/21/2020 7 0 2 0 1 22 1 40 73
5/22/2020 0 3 2 4 8 29 13 32 91
5/23/2020 5 0 8 0 5 48 4 4 74
5/24/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25/2020 0 2 0 3 0 44 2 33 84
укупно 177 114 326 73 350 1411 403 1404 4258

Табела 3. Приказ запослених, оболелих , излечених медицинских и немедицинских радника  од COVID-19,  у ЗУ  у Округу,  на дан 25.05.2020.

МОЛИМО ВАС, ДА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАРАЖАВАЊА И ПРЕНОШЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ COVID 19  У НАШЕМ ГРАДУ ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ОБОЉЕВАЊА, УГЛАВНОМ ИМПОРТОВАНИ И ЊИХОВИ КОНТАКТИ  , КАО  И У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ВАШЕГ ЗДРАВЉА, ПРЕДУЗМАТЕ И СПРОВОДИТЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ:

 1.У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И СЛУЖБАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ПРАВНИМ ЛИЦА И У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕТНИКА, доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених ублажених  мера  надлежних органа  и одговорних лица .Мере ближе одређене  Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

2. СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ : повећана лична одговорност.

  • На ОТВОРЕНОМ : одржавање  социјалне  и физичке дистанце  и избегавање  боравка  у групи.При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.
  • У ЗАТВОРЕНОМ: одржавање  социјалне  и физичке дистанце  и избегавање  дужег задржавања , ношење личне  заштитне опреме (маска и рукавице),чешће проветравање просторија и  појачана хигијена руку.
  • Лица која улазе у земљу да се придржавају препорука из здравственог упозорења које су добили на граници.

УНАПРЕД ВАМ СЕ ЗАХВАЉУЈЕМО НА ОДГОВОРНОМ ПОНАШАЊУ ПРЕМА СОПСТВЕНОМ ЗДРАВЉУ, КАО И ПРЕМА ЗДРАВЉУ СВИХ ГРАЂАНА   НАШЕГ ГРАДА  И ДРЖАВЕ.