ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 28.ФЕБРУАРА

Почетак » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 28.ФЕБРУАРА » Актуелно » ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПОЗИТИВНИХ COVID-19 ОД 28.ФЕБРУАРА

ИЗ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА

ЗБОГ ВАНРЕДНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ОД  COVID-19 ОБОЉЕЊА, У ГРАДУ ЈЕ  ОД 07.07.2020.  ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА И СПРОВОДЕ СЕ  МЕРЕ КРИЗНОГ ШТАБА , ВЛАДЕ РС И ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВАЉЕВА.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА  COVID-19 БОЛЕСТИ  У ВАЉЕВУ од 01.01. дo 27.02.2021.године

КРОЗ БРОЈ НОВООБОЛЕЛИХ.

Слика 1.Број новооболелих по данима од 01.01.-27.02.2021.године

Двадесет седмог  фебруара  ( више лабораторијски потврђених новооболелих , мање прегледа  у ДЗ мање прегледа  у Болници , мање на  хоспитализацији и мање на респиратору). Инспекцијске контроле спровођења мера указују да се исте непотпуно спроводе.

Слика 2.Однос тестираних и лабораторијски потврђених новооболелих.

752  Вакцинисаних  особа  првом или другом дозом (Sputniк V , AstraZeneca,Sinopharm)

39 – лабораторијски  потврђених   новооболели.

4637 –на кућном лечењу и болници

2 – умрло.

о-завршило кућну изолацију –излечено.

238 –   прегледa у COVID амбуланти  ДЗ.

5  прегледа  у COVID амбуланти ОБ Ваљево .

1  пријема  на хоспитализацију.

52 оболелих на хоспитализацији у COVID делу ОБ Ваљево.

5-на респиратору  .

133 тестирано(77 -ДЗ,  1– Болница и 55–ЗЗЈЗ Ваљево)  . 

4  –  запослених у здравственим установама  у кућном карантину.

49 –запослених  у здравственим установама  у кућној изолацији-лечењу.

Подаци  – извештаји ЗЗЈЗ  у 13 часова , ДЗ И ОБ Ваљево у 21 час дана  27.02.2021.

На територији  Округа 26.02.2021. године у свим општинама и Ваљеву  је  59  лабораторијски  потврђених  новооболелих. У Осечини  без новооболелих.  У Мионици 2 , у Убу  4 , у Лајковцу  6, у Љигу 5  лабораторијски потврђених новооболелих .

УКУПАН БРОЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ПОТВРЂЕНИХ  ОБОЛЕЛИХ  У  ВАЉЕВУ  ОД ПОЧЕТКА ЕПИДЕМИЈЕ ЈЕ 8315.  УМРЛО  174 ОД  СВИХ УЗРОКА.

У  првом таласу  епидемије  је  оболело 199  и  умрло 19 оболелих .

У другом таласу  епидемије од  17.06.2020. до 08.10. је оболело 995  и умрло 13 оболелих.

-У трећем таласу   од 08.10.2020. до данас је оболело 7081  особе,  излечено   2390и  умрло 142 ( од свих узрока).

Слика 3.Број лабораторијски потврђених новооболелих у трећем таласу постепено расте од 08.10.2020. и пик достиже у првој недељи децембра, и постепено пада до јануара од када се одржава на 20-30 новооболелих свакодневно.

Oболели су свих старосних група са различитих градских и сеоских подручја,ђаци, труднице,запослени (у промету, услугама, јавним службама, здравству,школама, обдаништима…) незапослени, пензионери и  особе из кућног карантина,што указује на широку локалну трансмисију у радној и животној средини у затвореном и отвореном простору и на не спровођење мера .

Почетак имунизације  и  смањење  броја  новооболелих и оболелих на хоспитализацији са тешком клиничком сликом захтевају да и даље СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ поштује  и спроводи предложене и наложене мере на отвореном и затвореном простору(МАСКА ,ДИСТАНЦА, ХИГИЈЕНА РУКУ ДЕЗИНФЕКЦИЈА.)

1.Вакцинација становништва у току  – вакцинални пункт – ХОТЕЛ ГРАНД И ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ. Вакцинација се спроводи код особа узраста од 18 година старости, нарочито за медицинско особље и лица која су у блиском контакту са вирусом.

Примењују се две дозе вакцине у размаку од 2 до 4 недеље sledećih vakcina: Pfizer-BioNTech, Sputniк V, Sinopharm.

2.На снази Наредбa о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

„Службени гласник РС“, бр. 100 од 16. јула 2020, 111 од 28. августа 2020, 133 од 6. новембра 2020.

 1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

*Службени гласник РС, број 133/2020

 1. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.
 2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима („Службени гласник РС”, бр. 83/20 и 84/20).
 3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

3.На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси

Уредбу измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
                                                                                 Члан 1.

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21.) у члану 12. у ставу 4. датум “1. март 2021. године“ замењује се датумом “1.јун 2021. године“ у одговарајућем
падежу. У истом члану став 5. датум “1. март 2021. године“ замењује се датумом “1.јун 2021. године“ у одговарајућем падежу.

                                                                                 Члан 2.

После члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:

Члан 14а.
Изузетно од члана 14. ст. 1 и 2 1. ове уредбе дана 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време објеката у којима се обављају следеће делатности:

 1. у области трговине на мало непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места)
  2. пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.),
  3. пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) ,
  4. у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта ( биоскопи, музеји, галерије),
  5. приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.) ,
  6. у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) , ограничава се тако да ти објекти могу радити од од 06.00 до 14.00 часова

Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)ограничава се тако да ти објекти могу од 06.00 часова до 20.00 часова.

Радно време објеката у којима се обавља угоститељска делатност који се налазе у зимским туристичким центрима у оквиру хотела или другог категоризованог или некатеризованог смештајног објекта у којима се услуга може пружати само лицима која
имају пријављен боравак у тим врстама смештаја ограничава се тако да ти објекти раде од 06.00 часова до 22.00 часова.

У току радног времена из става 1. овог члана у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства који се налазе у зимским туристичким центрима послуживање хране и пића дозвољено је у отвореном делу објекта (башта и сл.).

Од ограничења радног времена из ст. 1. до 3. овог члана изузимају се:

 1. апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,
  2. бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива,
  3. трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране,
  4. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија, односно других здравствених установа у приватној и јавној својини.“

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије“.44

4.Кординисани заједнички инспекцијски надзор се наставља у  складу са закључком Kризног  штаба.