ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ГРАДУ ВАЉЕВУ

Почетак » ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ГРАДУ ВАЉЕВУ » Актуелно » ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ГРАДУ ВАЉЕВУ

ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ГРАДУ ВАЉЕВУ – септембар прва недеља

Заједнички и појединачни ванредни циљани инспекцијски надзори пословних субјеката на територији града Ваљева врше се свакодневно по налогу Штаба за ванредне ситуације града Ваљева од 03.07.2020. године, Одлуци Владе, Министарства здравља и Кординационе комисије за инспекцијски надзор.

Предмет  инспекцијског надзора  су  контрола спровођења превентивних предложених и наложених мера у пословним објектима (дневна и ноћна) који обављају различите врсте делатности.

Инспекцијским надзором је утврђено:

Комунална инспекција – Одељења за инспекцијске послове града Ваљева  је вршила самосталне инспекцијске надзоре свакодневно, а заједнички инспекцијски надзор са санитарном инспекцијом Министарства здравља  углавном у угоститељским објектима у вечерњим сатима.

Најчешће утврђени недостаци у објектима су недостатак дезинфекционих средстава и непоштовање физичке дистанце (удаљеност столова и број лица за столом) у угоститељским објектима, а у осталим објектима неношење маски и запослени и корисници услуга, због чега је санитарна инспекција у месецу августу  поднела судији за прекршаје 27 захтева за покретање прекршајног поступка. Утврђено је и да се углавном  прекршаји понављају код истих субјеката.Комунална инспекција надзор обaвља по Плану који обухвата редовне и ванредне контроле и дежурства на пијацама и Дивчибарама.

Комунална инспекција у контроли поштовања  радног времена у дане викенда за непоштовање исте изрекла два прекршајна налога.

Саобраћајна инспекција – Одељења за инспекцијске послове града Ваљева је вршила контролу примене свих прописаних мера које се односе на такси возила, градски и приградски превоз путника и то :

Кула такси
Пинк такси
Градски такси
Алко такси
Ваљево – Причевић
Царић – Сува Чесма – Иверак
Ваљево – Доње Лесковице

 

Белић Пук – Доња Грабовица – Нарцис

Седлари – Иверак – Дивци – Ваљевска Лозница

Инспекцијским контролама је утврђено да се предложене мере спроводе, као и да возачи имају и баријере које онемогућавају контакт између возача и путника.

Просветна инспекција – Одељења за инспекцијске послове града Ваљева је вршила контролу спровођења мера у ПУ „Милица Ножица“. Објекти раде на исти начин од 11.5.2020. године, тимови за тријажу прихватају децу и на улазу им бесконтактним топломером контролишу ТТ, уредно се евидентирају потврде од лекара да су деца по повратку у обданиште здрава. Температура се контролише и запосленима, о чему се уредно води евиденција. Укупно од 1.09.2020. у свим објектима борави  1147 деце и 347 запослених.

Затечени запослени се придржавају ношења маске и других мера. Тимови за тријажу контролишу спровођење свих наложених мера, о чему постоји евиденција. Део васпитно – образовног програма се по васпитним групама реализује и у дворишту.

Васпитачи воде евиденцију о дезинфекцији играчака, као и о проветравању соба, хигијени деце.

На улазима објекта и просторија постављене су дезобаријере.

На основу извршене посете и увида у одговарајућу документацију и евиденцију, као и обављеног разговора са запосленима Установе, просветни инспектор констатује да директор и запослени примењују и доследно поступају по прописаним превентивним мерама заштите од ширења вируса COVID -19.

Санитарна инспекција обавља службене саветодавне посете у школама.

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева