Извештај Одсека за ванредне ситуације

Почетак » Извештај Одсека за ванредне ситуације » Актуелно » Извештај Одсека за ванредне ситуације

Извештај Одсека за ванредне ситуације и послове одбране града Ваљева о дешавањима на територији Града за 24.10.2017. године

 

Актом Команданта Штаба града Ваљева од 23.10.2017. године, јавна предузећа су обавештена о наступајућој опасној појави и наложено им је стављање служби у стање приправности. Такође је наложено Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да прикупља информације од значаја за процену развоја опасности и врши извештавање јавних предузећа која су оспособљена за предузимање мера на заштити од поплава. Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру  је обавестило субјекте који треба да предузимају мере на заштити од поплава о изгледима времена за наредни период и потреби стављања њихових служби у стање приправности.

Извршен је превентивни обилазак водотокова II реда. У току ове године више пута је обављен обилазак водотокова и о уоченим недостацима обавештавано је Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру. Није обављена координација са П. Д. „Ерозија“ А. Д. Ваљево.

Дан је протекао са непрекидним падањем кише појачаног интензитета. На територији града пало је између 87 l/m2 (Хидролошка станица код Пољопривредне школе) и 104 l/m2 (мерна станица у Лукавцу) кише. Забележена је временска непогода (олујни ветар је оборио дрво на Дивчибарама).

Контрола водотокова се одвијала радом на терену и праћењем раста Колубаре на аутоматској хидролошкој станици код Дома културе. Пораст нивоа воде на свим праћеним водотоковима није указивао да би могло доћи до достизања упозоравајућих нивоа.

Као последица великог прилива воде из Буковске реке дошло је до брзог надоласка р. Градац и око 15,30 до изливања на локацији испред нове бране, узводно од моста Милован Глишић. Стекао се утисак да је брана лимитирала проток воде, тако да је дошло до подизања нивоа и преливања на пут за Аничиће и стварања паралелног тока по парцелама физичких лица левом страном обале. Неких 20-так метара испод моста вода се враћала у своје корито.

На лице места су изашли службеници Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру и донета је одлука да се ангажује механизација Пр. „Инграп-омни“ доо Београд. Обављени су радови ради заштите имовине грађана. Утоваривач је оштетио камени набачај испред моста како би омогућио води да се одмах, пре моста, враћа у корито. Изручена су два камиона ризле која су требала да заштите пут и поменуте парцеле. Нажалост, јачина матице водотока је била таква да мере нису дале очекивани резултат. Направљена је процена да се ништа значајно не може учинити, а због наиласка мрака и безбедности извршилаца, у 19,00 часова машине су враћене у базу. Показало се да је одлука била исправна јер је мало касније уочено да је дошло до кидања и полаког одношења деонице пута. Тек око 23,00 часа констатована је стагнација нивоа воде у Градцу и полако опадање нивоа. Око 24,00 часова повукла се вода са коте пута и тада је уочено да недостаје 20-30 метара пута за Аничиће а да је и супротан правац у прекиду од око 5 метара. У сарадњи са Комуналном полицијом извршено је постављање траке на огради моста ради упозорења на обуставу саобраћаја.

У једном тренутку је дошло до прекида саобраћајнице према Коњичком клубу, када је дошло до изливања Градца у дужини од око 20-так метара. Задње очитавање летве, пре потапања пута, је показивало 150 цм (ниво редовне одбране 175 цм).

Следеће очитавање летве је било око 04,20 часова, када је ниво пао на 78 цм.

Приликом контроле стања у 06,00 часова, обављен је прелазак преко оштећеног дела пута и стављање траке упозорења са те стране. Том приликом је извршен обилазак Црпне станице и добијена информација о стању отежаном, али ипак непрекидном раду постројења. Одмах по свитању уочен је кабал који је по својој дебљини указивао да се ради о 10 kV-ом, а који је био укопан поред пута, сада у матици реке. После комуникације са директором ЈКП „Водовода“ утврђено је да је реч о каблу који напаја трафо-станицу и црпно постројење. Стручне службе су упућене на терен.

Од 17,00 часова бележи се нагли пораст Колубаре, од 30 до 64 цм у 00,30 часова, после чега је водостај почео да опада. Контролом Обнице (око 20,00 часова) уочен је ниво од 100 цм (ниво редовне одбране 200 цм). Пораст Колубаре је произвео матицу која је нанела значајну штету на радовима код „Аустротерма“.

Обилазак водотокова II реда, показао је да нема озбиљног повећања нивоа воде а изливања су констатована на локацијама које су већ евидентиране као слабе тачке (Ул. Алексе Дундића, Рибничка, Расинска и Орашачка улица).

Одсек за ванредне ситуације и послове одбране је непрекидно пратио стање и могућност угрожавања људских живота. Само се једна суграђанка јавила да осећа несигурност и страх због надоласка р. Градац. Приликом покушаја да је посетимо, око 23,00 часа, сама је предложила да не долазимо јер је видела да ниво полако опада.

 

Извештај са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева – одржане 25.10.2017. године

 

После прочитаног извештаја Одсека за ванредне ситуације и послове одбране града Ваљева Градоначелник је замолио представнике јавних предузећа да дају информације о функционисању.

ЈКП Водовод Ваљево је известио да није угрожено водоснабдевање Града. После потапања пумпи на ПС Пакље извршено је искључивање струје, пумпе су демонтиране и послате на ремонт. У овом тренутку вода са овог изворишта користи се гравитационим падом. Водозахват и ПС Градац су угрожени јер је у прекиду пут који води ка њој а напонски кабал је откопан и налази се у матици реке.

ЕД Ваљево је известила да нема проблема у снабдевању корисника изузев у Дупљају где је ушла вода у трафостаницу. Очекује се да и ови корисници најдаље за два часа добију напајање. Даље је дао информацију да ПС Градац има и резервно напајање које би било активирано ако би дошло до кидања кабла којим се тренутно снабдева.

Начелник Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру је известио Штаб о оштећењу саобраћајница после моста Милован Глишић. Обавестио је присутне да су у потпуном прекиду путеви иза моста и да је комуникација могућа само пешке, преко парцела приватних власника. Најавио је да одмах по смиривању водостаја, највероватније у току сутрашњег дана, започињу радови на санацији пута.

Дат је предлог да се уз сагласност власника изврши уклањање ограда које ометају улазак на њихове парцеле ради даље комуникације.

Након обраћања П. Д. „Ерозија“ А. Д. Ваљево, предложено је да се за следећу седницу припреми извештај о штети на делу Колубаре где изводе радови на уређењу водотока.

Представници Дома Здравља, Болнице и Апотекарске установе известили су Штаб да није било интервенција служби поводом дешавања и да они функционишу без проблема.

Одељење за ванредне ситуације МУП-а је известило да прогноза времена не најављује нове падавине тако да очекују даље падање нивоа реке Градац и стварање повољних услова за спровођење санације.

 

Након свега изнетог, Командант Штаба је предложио следеће закључке:

 

  1. Налаже се Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру да започне са санацијом пута чим се стекну услови и да се она спроведе уз посебну пажњу на кабал којим се ЦС Градац снабдева електричном енергијом.
  2. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да и даље прати ситуацију, комуницира са Оперативним центром и субјектима система заштите и спасавања и по потреби извештава Штаб.
  3. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да предузме све потребне мере у случају најаве нове опасности.
  4. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да затражи мишљење стручних лица о утицају депонијске преграде на причињена оштећења пута.

 

Извештаје припремио

Шеф одсека за ванредне ситуације и послове одбране

Павловић Александар