Извештај са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, одржане 3. јуна 2019. година

Почетак » Извештај са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, одржане 3. јуна 2019. година » Актуелно » Извештај са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, одржане 3. јуна 2019. година

На седници  Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, која је одржана данас у 13 часова, начелник Штаба за ванредне ситуације  Милана Михајловић дао је преглед прогнозиране и постојеће ситуације у погледу падавина и пораст водостаја на водотоковима  I и  II реда.

Наредбом Републичког штаба за ванредне ситуације проглашена је ванредна  одбрана од  поплава на водотоковима  I редa.                                                                                                                                                                                                                              На територији нашег града за воде I реда задужени су ЈВП „Србијаводе“ и ПД „Ерозија“ Ваљево, а на водама  II реда Одељење за инфраструктуру и грађевинско земљиште Градске управе Ваљево.

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (службени гласник РС бр. 87/2018) и упозорења Сектора за ванредне ситуације МУП-а којим се налаже хитно предузимање превентивних и оперативних мера одбране од поплава командант Штаба за ванредне ситуације града Ваљева др Слободан Гвозденовић је донео следећу наредбу.

  1. Налаже се ЈП Колубара Ваљево да у складу са планом прати ситуацију и у случају потребе брану Стубо-Ровни стави у заштитну функцију уз претходу консултацију са секторским руководиоцем ЈВП Србија-Воде и Штабом за ванредне ситуације Града Ваљева.
  2. Налаже се ЈКП „Вододвод Ваљево“ да изврши чишћење система за одвођење површинских вода и то приоритетно на угроженим подручјима Града Ваљева и омогући прихват и протицање површинских вода које могу настати услед екстремно великих кишних падавина.
  3. Налаже се ПЗП Ваљево и Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру да изврши чишћење каналске мреже на подручју Града Ваљева и омогући прихват и протицај великих вода у реципијент.
  4. Налаже се Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру и ЈП Водовод да на реци Кривошији (водоток другог реда) у циљу заштите угрожених стамбених објеката на деоници непосредно изнад пута М4 изврши постављање „зечијег насипа“ и изврши чишћење низводно до ушћа у реку Колубару. Такође на деоници код моста на реци Кривошији на путу за Забрдицу поставити “зечији насип“.
  5. Налаже се Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру и ЈП Водовод да на реци Перајици изврши чишћење испод и изнад М4 и омогући прихват и протицај великих вода.
  6. Налаже се Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру и ЈП Водовод да изврши чишћење каналске мреже и цевовода за одвођење  површинских вода у реону ресторана Рашевић и омогући отицање површинских вода у реку Колубару.
  7. Налаже се да Одсек за ванредне ситуације уведе активно дежурства у трајању од 24 часа дневно у чијем саставу треба да буду представници Одсека за ванредне ситуације, Комуналне полиције, Одељења за инфраструктуру и грађевинско земљиште и Центра за социјални рад  Града Ваљева и одређивања броја који ће бити отворен за позиве грађана  014224728.

Апелује се на грађане да свако у свом окружењу изврши обезбеђење људи и објеката. За проблеме на речицама и путевима надлежан је Одсек за ванредне ситуације и градска јавна предузећа. За спасавање у случају угрожености објеката Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије. Наложено је спровођење у дело свих превентивних мера које се спроводе непосредно пред проглашење ванредне ситуације. У случају потребе грађани се могу јавити на дежурне телефоне на број 243-273 и на 064/8752756.