Извештај СОТ-а за прикупљање и реализацију помоћи

Почетак » Извештај СОТ-а за прикупљање и реализацију помоћи » Актуелно » Извештај СОТ-а за прикупљање и реализацију помоћи

Градски Штаб за ванредне ситуације, закључком од 26.03.2020.  формирао је Стручно опертивни тим за прикупљање и реализацију помоћи грађанима Ваљева, током трајања ванредног стања које је уведено као последица епидемије вируса Ковид-19.

Град је 30.03.2020. код Управе за трезор, Министарства финансија Републике Србије отворио наменски рачун бр. 840-0000005063741-75 са ознаком Град Ваљево-Донација Ковид-19 – Ваљево.

Прва средства на наведени рачун уплаћена су 31.03. а последња уплата књижена је 05.05.2020.

Укупно је у наведеном периоду уплаћено 11.085.750,54 динара.

Како је договорено да се највећи део прикупљених средстава искористи као помоћ зравственим установама,   а један део да се искористи као помоћ социјално угроженим грађанима, кориштен је следећи  модел рада:

Руководиоци здравствених установа дефинисали су приоритетне потребе за средствима заштите, дезинфекције, опреме или радова. Стручно оперативни тим у сарадњи са руководством Штаба за ванредне ситуације усаглашавао је и дефинисао наведене захтеве и затим их као предлог СОТ-а на седницама Градског Штаба усвајао. Сви корисници ових средстава прибављали су од својих добављача одговарајуће предрачуне,  на основу којих је вршен пренос средстава на њихов рачун и остајали у обавези да доставе доказе да је пренетим средствима плаћен управо тај рачун. Сва документација је заведена, оверена и чува се у одељењу за финансије и буџет Градске управе.

Од 10.04. до 11.05. 2020 ( дана припреме Извештаја) са наведеног рачуна исплаћено је укупно 10.970.965,04 динара и то:

  1. Општој Болници Ваљево ……………………………. 4.977.816,65дин
  2. Дом Здравља Ваљево…………………………………. 2.177.407,60дин
  3. Завод за јавно здравље Ваљево …………………. 1.055.448,80дин
  4. Ветеринариа, Ваљево ……………………………….. 1.543.200,00дин
  5. Еуропром, Ваљево …………………………………… 699.363,21дин
  6. Град Ваљево ……………………………………………. 517.728,80дин

 

Преостала средства на дан 11.05.2020г. Закључком Штаба за ванредне ситуације  биће уплаћена

7.Удружењу Загрљај, Ваљево ……………………….                   114.785,50дин

За наведене износе купљена је заштитна опрема, дезифицијенти, друга неопходна опрема и за потребе Опште болнице изведени су одређени радови.

Ставка Еуропром, односи се на набавку 455 пакета помоћи социјално угроженим грађанима, подељеним према евиденцији и моделу Центра за социјални рад, док се ставка Ветеринариа односи на трошкове дезинфекције заједничког простора стамбених зграда на територији града Ваљева.

Средства, књижена на Град Ваљево, су вредност заштитне опреме ( из контигента купљеног од предузећа Публик доо, Ваљево)  коју је Град доделио установама,институцијама, предузећима и грађанима у тренутку када они сами то нису могли набавити.