Извештаји о раду јавних предузећа

Почетак » Извештаји о раду јавних предузећа » Вести » Извештаји о раду јавних предузећа
Извештај о раду ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева” и финансијски извештај за 2014. годину, данас су се нашли пред члановима Градског већа. Градоначелник Ваљева Станко Терзић и заменик градоначелника Жарко Ковач су констатовали да је и поред тешкоћа са којима се Град суочио прошле године, градска Дирекција извршила своје обавезе.
 
“До маја прошле године смо се држали програма, али је приоритет потом био отклањање последица поплава. Урадили смо 3700 метара улица и око 8000 метара путева, али се након маја прича свела на то да што успешније отклонимо последице поплава. Сам Град је у томе помогао, јер је одвојио средства и значајно смо ублажили последице. Санирано је око 350 км путева, углавном макадамских путева. То је био најобимнији посао који је рађен прошле године. Тај посао је био довођење путева у стање проходности. Ми смо одрадили све редовне активности везане за стално одржавање путева и улица, измирили све обавезе према другим комуналним предузећима. Асистирали смо са Републиком у вези изградње нових путева, помоћи око опремања парцела. Поплаве су нас онемогућиле да реализујемо програм у потпуности.
 
Од капиталних ствари, завршили смо Балон у Петници и ефекти и значај ће бити видљиви тек од следеће сезоне. Завршили смо неколико дечјих игралишта, нарочито оно на Пећини. Град Ваљево је један од ретких градова који редовно сервисира своје обавезе према Електродистрибуцији и другим предузећима. Одржавали смо зелене површине. Прошле године смо посадили 350 нових садница, а циљ нам је да за три године посадимо преко 1000 садница. Водили смо рачуна које дрвеће се сади по улицама, како не би долазило до оштећења коловоза и тротоара.
 
Прошле године смо санирали 16 мостова, ове године завршавамо још шест и један уз помоћ државе. Наслеђе великих поплава у 2016. години ће бити санација бројних клизишта. Санирали смо мања клизишта, нарочито на путевима, како би они били проходни. Без обзира на ситуацији у којој смо били, може се оценити да је Дирекција урадила свој посао како треба.
 
Сходно закону о забрани пријема радника, Дирекција је дошла у проблем да нема довољно стручног кадра, да обавља неке основне послове. Пре свега мислим на техничке пријеме, јер више немамо инжењере електротехнике и саобраћајне струке, па ангажујемо агенције преко уговора. И ту нас чека озбиљна реконструкција самог система”, рекао је Драган Јеремић, директор Дирекције.
 
Градоначелник Станко Терзић је рекао да је Град синхронизованом акцијом градског Штаба за ванредне ситуације и Дирекцијом, јавних предузећа и грађевинске опреативе приватних предузећа, војске и полиције учинио да штете од поплава у Ваљеву буду мање.
 
“Желим овом приликом да се захвалим и истакнем допринос директора и запослених у Дирекцији што су у сарадњи са Градом благовремено деловали. Како време протиче и како се рационалније односимо према свему ономе што се дешавало, види се колико је значајан био допринос свих ових људи. Град је благовремено измирио обавезе према јавним предузећима и осталим корисницима. У 2014. години је остало 87 милиона динара пренетих обавеза, а ове године само 19 милиона динара. И то смо измирили, само није завршена процедура да би налози били пренети на плаћање. Зато ова година иде у правцу отклањања последица, а други је интензивна комунална изградња. Посебно тежиште морамо ставити на клизишта. Молимо суграђане за још мало стрпљења. Појавило се много нових клизишта и наше су финансијске и материјално-људске могућности ограничене. Према Влади Србије ћемо поново ићи са захтевом како би сва клизишта завршили у релативно краћем року. То је велики проблем са којим се Град суочава и очекујемо да ће нас Република подржати”, рекао је градоначелник Станко Терзић.
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач је рекао да је Дирекција контролиште и спроводи највећи број градских инвестиција.
 
“Предузеће је јако добро реаговало и суочило се са изазовом, са каквим се никада нису суочили, јер су последице биле веће него после било које друге непогоде. Одајемо похвалу и признање том раду. Предузеће се мора трудити да учешће трошкова рада у укупним трошковима буде још мање. Оно има тенденцију пада и сада је на око 9% од укупних трошкова. Недостају неки кадрови, а у неким секторима има и вишак кадрова.
 
Што се тиче великих и значајних објеката, мораћемо ићи са комплетнијом информацијом према грађанима, да не би било стално неких запиткивања и неспоразума. Не можемо занемарити интересе 99% грађана, у односу на 1% који изазива пажњу јавности. Морају се заштити велика градилишта на територији града. Постоје мање групе људи који у ноћним сатима уништавају градилишта. Пример је реконструкција Карађорђева улица. Сваке ноћи буду уништене ограде, знаци који су постављени као заштитне мере. Ни инвеститор ни извођачи немају средства да стално надокнађују штету коју чини једна мала група људи. Очекујем да ћемо до краја године остварити још боље резултате него прошле године”, рекао је заменик градоначелника.
 
Данас је размотрен извештај о раду ЈКП “Видрак” Ваљево и дата сагласнот да Одлуку о расподели добити овог предузећа. Ђорђе Милановић, директор овог предузећа је рекао да је оно у 2014. години остварило добит у износу од 2.447.506 динара.
“Када су у питању инвестиционе активности од 4.189.797 динара, оне су реализоване из сопствених средстава. Адаптиран је анекс пословне зграде, изграђена ограда, набављена опрема за градско зеленило и зимско одржавање, опрема за видео надзор, набављена рачунарска опрема, набаљен виљушкар и уређај за контролу и наплату паркирања. За првих шест месеци ове године, већ смо инвестирали 5 милиона динара, што је добар резултат. Град је прошле године откупио нове парцеле, тако да смо ми ових дана ушли у посед парцела на гробљу и од данас званично пуштамо у закуп издавање гробних места за живота. Санирана су сва заостала дуговања према ЕПС-у, Пошти,Водоводу и КПЗ-у, тако су укупне обавезе мање за нешто више од 2 милиона динара.
 
Градоначелник је истакао да је значајно позитивно пословање “Видрака” и да се Град мора још више и редовније чистити. Заменик градоначелника је рекао да су постигнути озбиљни резултати у односу на претходне године и да су они доказ да јавна предузећа могу пословати и са добити, а не само да праве губитке. Он је нагласио да се мора поправити сегмент одношења смећа, као и да ће дугорочније бити решен проблем одлагања смећа, завршетком регионалне депоније у Каленићу. заменик је упознао чланове Већа да је припремљена техничка документација и да ће се ове године конкурисати за нова средства из ИПА фондова.
 
Пословање ЈКП “Полет”, које газдује пијацама може бити боље, па је руководство Града најавило и програм техничке консолидације, као што је то прошле године урађено са “Топланом”. Директор “Полета” Драган Бранковић је рекао да су потраживања у 2014. години износила 41 милион, а да је наплаћено 32 милиона динара и да је повећан степен наплате. Он је констатовао да је забележен пад у физичком обиму услуга, што је последица поплава, али и економске кризе. Нагласио је да у прошлој години није одобрено повећање цена услуга за 10%, али да су сопственим снагама одржавали постојеће стање и отклањали штете од киша и поплава, које су настале на објектима, које одржавају.
 
Образлажући извештај ЈП за упрвљање и коришћење регионалног водопривредног хидросистема Стубо-Ровни “Колубара” за 2014. годину, директор Миодраг Марковић је истакао да се планирани радови на брани одвијају предвиђеним темпом. Он је рекао да се спуштање затварача на брани може очекивати и пре 1. септембра, када је рок. Информисао је чланове Већа да су у току велики радови на рехабилитацији водоводне мреже од извора Пакље до Фабрике за пречићавање воде на Пећини.
 
Туристичка организација Ваљева је прошле године промовисала Ваљево као место верског и образовног туризма. Бранковина и манастири су забележили значајну посећеност у укупној посети туриста Ваљеву. 27.000 туриста је у Ваљеву остварило 90.000 ноћења. Туристичка организација је представљала Ваљево на 5 сајмова и 15 манифестација и освојила две прве награде за промотивни материјал и туристички плакат у Крушевцу и Лесковцу.
 
Представници Града су указали на недовољно бављење Дивчибарама, што је последица изостанка комуналне изградње у овом месту. Најавили су промене и на овом пољу, а једна од њих је иницијатива пред Владом Србије да Дивчибаре добију статус туристичког места, што ће допринети да се лакше дође до средстава за комуналну изградњу.
 
Пословање ЈИП “Радио Ваљево” је било позитивно, уведена је нова програмска шема, урађена је ревизија предајника што је побољшало пријем, озвучаване су бројне манифестације, урађен је лист “Тешњарски гласоноша”, преношене седнице Скупштине града, програм се може пратити и на интернету. Директор Радио Ваљева Предраг Обућина је рекао да све то допринело доброј слушаности у граду, у односу на остале радио станице.
 
Усвојен је и извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. Заменица јавног правобраниоца Љиљана Митровић је констатовала тенденцију раста броја предмета у парници и у управним псотупцима, а смањење броја ванпарничних предмета.
 
У оквиру Програма коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, део средстава је усмерен за набавку два возила марке “шкода рапид”, који су уговором пребачени у власништво Полицијској управи Ваљева, за потребе Саобраћајне полиције. Укупна вредност са ПДВ-ом је 3.492.000 динара.
 
Градско веће је на крају данашње седнице усвојило и сет решења и уговора са физичким лицима.
 

Leave a Comment