Извођење гађања у марту

Почетак » Извођење гађања у марту » Вести » Извођење гађања у марту
 
Јединице Војске Србије ће у марту изводити пешадијска гађања на полигону – стрелишта „Седлари“; у зони лево: седло Брдо ( кота 352 метра ) – М. Бобије и десно: брдо Руика ( кота 354 метра) – брдо Бобија ( кота 454 метара).
 
Потребно је да се један час пре почетка гађања у наведене дане евакуише становништво и стока из наведеног опасног подручја и забрани кретање до један час по завршетку гађања.
 
Гађање ће се изводити по следећем распореду:
3. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 4. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 5. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 6. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 9. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 10. марта, од 7.00 до 23.00 часа, 11. марта од 7.00 до 23.00 часа, 12. марта од 7.00 до 23.00 часа, 16. марта од 7.00 до 23.00 часа, 17. марта од 7.00 до 23.00 часа, 18. марта од 7.00 до 23.00 часа, 19. марта од 7.00 до 22.00 часа, 23. марта од 7.00 до 23.00, 24. марта од 7.00 до 23.00, 25. марта од 7.00 до 23.00 часа, 26. марта од 7.00 до 23.00, 30. марта од 7.00 до 23.00 часа и 31. марта од 7.00 до 23.00 часа.
 
У време извођења гађања забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега, на деоници пута: Мале Бобије – Бобије -кота 430 ( раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари). За лица и стоку која се нађу у наведеном времену у опасном подручју неће се давати одштета.
 
Границе опасног подручја биће обележене великим црвеним барјацима, а на прилазним путевима биће постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати. Обезбеђење неће дозвољавати саобраћај на наведеној деоници пута. Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара.
 
Упозорава се стновништво да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на таква зрна свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Leave a Comment