Извођење ларвицидног третмана на Колубарском региону

Почетак » Извођење ларвицидног третмана на Колубарском региону » Актуелно » Извођење ларвицидног третмана на Колубарском региону

Извођење ларвицидног третмана на Колубарском региону изводи предузеће SINITRA DDD d.o.o.,EXPORT – IMPORT Ваљево.

Општина Уб, град Ваљево : 21. и 22. 05. 2020. године

Општина Лајковац: 23. и 24. 05. 2020. године.

Општина Љиг и град Ваљево: 25. и 26. 05.2020. године.

Град Ваљево: 27. 05. 2020. године.

Општине Мионица и Осечина: 28. и 29. 05. 2020. године.

Датуми за завршетак акције у случају померања због временских непогода или кашњења су 30. и 31. 05. 2020. године.