Извођење пешадијског гађања у јуну на стрелишту „Седлари“

Почетак » Извођење пешадијског гађања у јуну на стрелишту „Седлари“ » Актуелно » Извођење пешадијског гађања у јуну на стрелишту „Седлари“

Из Војне поште 9845 Ваљево је стигло Обавештење о извођењу гађања. Јединице Војске Србије ће током јуна 2019. године изводити пешадијска гађања на полигону – стрелишту „Седлари“, у зони лево: седло Брдо (кота 352 метра) – М. Бобије и десно: брдо Руика (кота 345 метра) – брдо Бобија (кота 454 метара). Потребно је да се најкасније један час пре почетка гађања у наведене дане евакуише становништво и стока из наведеног опасног подручја и забрани кретање до један час по завршетку гађања. Гађање ће се изводити од 3. до 28. јуна  у времену од седам до 22 часа и то 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 и 19 јуна, а 5, 6, 7, 17, 18, 20, 21,24, 25, 26, 27, и 28. јуна у периоду од 00.00 до 24.00 часа. У време викенда није предвиђено да се изводи гађање.

У време извођења гађања забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега, на деоници пута: Мале Бобије-Бобије-кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари).

Границе опасног подручја биће обележене великим црвеним барјацима, а на прилазним путевима биће постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати. Обезбеђење неће дозвољавати саобраћај на наведеној деоници пута. Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара. У рејону циљева на стрелишту „Седлари“ за време, али и после гађања, очекује се да ће остати одређен број неексплодираних пројектила који би могли да представљају сталну опасност за лица која се нађу у непосредној близини, јер они и при најмањем додиру могу да експлодирају. Зато се грађани који живе у околини стрелишта упозоравају да уочене пројектиле не дирају, већ да видно обележе места на којима се они налазе, и да одмах о томе обавесте најближе органе полиције или команду јединице која изводи гађање.