Извођење пешадијског гађања у мају на стрелишту „Седлари“

Почетак » Извођење пешадијског гађања у мају на стрелишту „Седлари“ » Актуелно » Извођење пешадијског гађања у мају на стрелишту „Седлари“

Из Војне поште 9845 Ваљево обавештавају да јединице Војске Србије у мају 2019. године изводе пешадијска гађања на полигону – стрелишту „Седлари“, у зони лево: седло Брдо (кота 352 метра) – М. Бобије и десно: брдо Руика (кота 345 метра) – брдо Бобија (кота 454 метара). Потребно је да се најкасније један час пре почетка гађања у наведене дане евакуише становништво и стока из наведеног опасног подручја и забрани кретање до један час по завршетку гађања у следеће дане:

03.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

06.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

07.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

08.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

09.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

10.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

13.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

14.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

15.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

17.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

20.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

21.05.2019. године, у времену од 07.00 до 22.00 часа

22.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

23.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

24.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

27.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

28.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

29.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

30.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа и

31.05.2019. године, у времену од 00.00 до 24.00 часа

У време извођења гађања забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега, на деоници пута: Мале Бобије-Бобије-кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари).

Границе опасног подручја биће обележене великим црвеним барјацима, а на прилазним путевима биће постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати. Обезбеђење неће дозвољавати саобраћај на наведеној деоници пута. Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара. Упозорава се становништво да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на таква зрна свако лице ј едужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.