Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода

Почетак » Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода » Вести » Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода
Градска управа за финансије, друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове обавештава грађане да Агенција за међународни развој САД,  у оквиру пројекта MEGA, и град Ваљево спроводе пројекат “Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода на подручју града Ваљева“.
 
Циљ пројекта је јачање улоге планирања прихода и контроле управљања потрошњом прихода у локалној заједници. Очекивани резултат је формирање комплетне базе података непходне за рад локалне пореске администрације и могућност припреме пројеката на бази стварних потреба грађана.
 
Добробит овог пројекта је и ангажовање 24 незапослена лица. Они ће у току четири месеца на подручју града Ваљева посетити домаћинства, давати информације о попуњавању пореских пријава, а уједно анкетирати грађане о комуналним и другим проблемима у окружењу у коме живе. За грађане је обезбеђено 40.000 бесплатних пореских пријава.
 
Спровођењем овог пројекта омогућиће се обухват свих обвезника и тако допринети остварењу принципа једнакости грађана и повећању изворних прихода буџета за око 30 одсто. Анкетирање домаћинстава пружиће довољно информација за будуће финансирање програма и пројеката који би задовољили исказане потребе грађана.
 
Због изузетног значаја овог посла надлежна Градска управа позива грађане да овлашћеним лицима омогуће рад и дају потребне информације, јер само уз добру сарадњу може се очекивати успешно окончање пројекта, као и позитивни ефекти који из тога могу произаћи.

Leave a Comment