Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације градског центра

Почетак » Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације градског центра » Вести » Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације градског центра
Градска управа Ваљево у сарадњи са обрађивачем организује јавну презентацију о НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТАР» данас 17.02.2011. у 18,00 часова у Великој сали зграде Скупштине града Ваљева. Сви заинтересовани могу поднети примедбе на изложени плански документ у току трајања јавног увида.
 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине пружаће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански документ. По завршеном јавном увиду Комисија за планове одржаће јавну седницу 24.03.2011. године у Великој сали Скупштине града Ваљева у 12,00 часова.
 
Јавној седници присуствоваће одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа, представници Градске управе, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине као и подносиоци примедби на плански документ.
 
У току је јавни увид Нацрта плана генералне регулације градског центра  до 7.03.2011. године у холу зграде Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64 – 1. спрат, радним данима од 10,00 до 14,00 часова.
 
Нацрт планског документа у дигиталном облику доступан је преко интернет стране www.valjevo.rs у току трајања јавног увида.

Leave a Comment