Јавна расправа о Програму развоја спорта града Ваљева 2016-2020. година

Почетак » Јавна расправа о Програму развоја спорта града Ваљева 2016-2020. година » Актуелно » Јавна расправа о Програму развоја спорта града Ваљева 2016-2020. година

Синоћ је у Великој сали Скупштине града у поподневним часовима одржана јавна расправа на тему Програм развоја спорта града Ваљева за период 2016 – 2020 година. Ово је била прилика да шира јавност да своје предлоге и сугестије на припремљени докуменат који је урадила Радна група, на чијем је челу др Војислав Андрић, директор Ваљевске гимназије и некадашњи спортиста и министар омладине и спорта.

„Ово је документ који има ширину и представља први документ, када је у питању спорт, који описује све наше спортске проблеме у Ваљеву и даје предлоге за њихово решење. Овај документ неће решити ниједан проблем, ако не будемо радили на томе. Описано је шта би све требало радити до 2020. године како би стање спорта у Ваљеву било боље него што је данас. Дефинисани су приоритети и програм је усклађен са Законом о спорту и Стратегијом о развоју спорта Републике Србије“, рекао је др Војислав Андрић, председник Радне групе за израду Програма.
Он је истакао да су развој школског спорта деце и омладине као и рекреација грађана, најважније области Програма, јер је то и стратегија Републике Србије, али и реална потреба и приоритет града Ваљева.
Период од 2016-2020. године је изабран, јер обухвата један олимпијски циклус. Овај четворогодишњи период је и могућност да након изборног циклуса буде анализирано шта је локална самоуправа урадила за четири године у области спорта.
„Најважнији део овог документа је Акциони план за реализацију програма по стратешким областима. Ту су области деца и омладина-школски спорт, рекреација и „спорт за све“, спортска инфраструктура, развој и унапређење врхунског спорта, спортски стручњаци и стручњаци у спорту, спречавање насиља у спорту, антидопинг и спортска медицина и финансирање спорта“, побројао је најважније области Програма развоја спорта у Ваљеву др Андрић.
Спорт је данас саставни део живота сваког грађанина који активно (као предшколац, учесник у настави физичког васпитања, као такмичар или рекреативац…) или пасивно (посматрањем спортских приредби уживо или преко медија) учествује свакодневно у спортском животу у нашем граду. Али спорт није само питање сопственог избора грађана, већ потреба и гарантовано право сваког човека да своје физичко и психичко здравље одржава на највишем могућем нивоу.
Град Ваљево тренутно не поседује документ о питањима планског,управљања овом области у нашем граду. Доношење документа „Програм развоја спорта града Ваљева
за период 2016.-2020.“ представља не само потребу дефинисану законским и подзаконским актима, већ и суштинско опредељење града Ваљева за квалитетнијим и осмишљенијим развојем спорта у нашем граду.
Предложени програм треба схватити као поглед пре свега свих спортских структура у нашем граду на сопствени развој, али и као потребу усаглашавања развоја спорта у Ваљеву са дефинисаном политиком развоја спорта у Србији, која се заснива пре свега на Закону о спорту и Стратегији развоја спорта у Републици Србији.
Докуменат који је израдила радна група треба прихватити као акциони план онога што ће се одговорно и плански, осмишљено и међуресорски координирано радити до 2020. године на плану унапређивања спортских активност и спортске инфраструктуре у граду Ваљеву.
Документ се доноси са циљем стварања система спорта у коме ће свако имати право да се бави спортом, ради свестранијег развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата, који ће допринети и развоју града.
Након одржане јавне расправе, одборници ће се изјаснити о програму на наредном скупштинском заседању.