Јавна расправа о регионалном плану управљања отпадом

Почетак » Јавна расправа о регионалном плану управљања отпадом » Актуелно » Јавна расправа о регионалном плану управљања отпадом

Јуче је у Великој сали Скупштине Града одржана завршна јавна презентација и расправа о регионалом плану управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период од 2019 – 2029. године, као и презентација извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. Кључни циљ плана управљања отпадом је да се допринесе одрживом развоју региона кроз успостављање и развој система управљања отпадом, који ће контролисати настајање отпада, смањити утицај производње отпада на животну средину, побољшати ефикасност коришћења ресурса, омогућити правилан ток отпада до његовог коначног одлагања на регионалну депонију, стимулисати инвестирање и повећати економске могућности које настају из отпада.„Пуних месец дана је било на располагању свим локалним самоуправама и секторима који се баве заштитом животне средине да се по овом питању изјасне и дају своје коментаре и предлоге. Добили смо ваша мишљења која су углавном позитивна. Ми смо покренули и израдили нацрт о регионалном плану управљања отпадом и добили смо позитивно мишљење од Министарства заштите животне средине на основу чега смо обавестили локалне самоуправе да у својим срединама изврше јавни увид, презентују овај план и да у року од месец дана дају одређене коментаре, примедбе и сугестије“, изјавио је директор Еко – Тамнаве Зоран Петровић.

Израда Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019-2029. године представља надоградњу Регионалног плана управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона из 2010. године. Општи циљ овог регионалног плана је да се минимизира негативан утицај отпада на животну средину и да се побољша ефикасност коришћења ресурса из отпада на територији општина чланица.

„Наше су обавезе да у наредом периоду  по достављању регионалног плана погледамо цео план. Сигурни смо у то да нећемо имати значајније коментаре, тако да се надамо да ће Министарство у најкраћем року дати сагласност. Након прибављене сагласности, сектор за пројекте, стратешко планирање и реализацију пројеката ће пратити даљу реализацију активности при спровођењу овог пројекта. Већ нам је при крају стратегија уклањања отпадом и потребна је нова која ће важити за наредних шест година. Сем стратегије управљања отпадом, одмах почетком године Влада Републике Србије ће усвојити и национални план управљања отпадом и превенције стварања отпада, а ваш регионални план уз нашу помоћ је већ доста елемената уврстио у нови план“, нагласила је Рада Шеровић из Министарства заштите животне средине.

Специфични циљеви Регионалног управљања отпадом су унапређење система сакупљања отпада и проширење укупног обима сакупљања комуналног отпада, успостављање система одвојеног сакупљања поновног коришћења и рециклажног отпада. Поред тога, изградња Регионалног центра за управљање отпадом, затварање и санирање постојећих несанитарних одлагалишта – сметлиштва, изградња постројења за третман комуналног отпада у оквиру Регионалног центра на локацији регионалне депоније „Каленић“, као и развијање система за финансирање управљања отпадом на локалном нивоу, проширење и јачање административних капацитета на нивоу региона у области управљања отпадом и развијање свести становништва о значају управљања отпадом.

Презентацији су присуствовали представници 11 локалних самоуправа, представници ЦИП- а, који су одржали јавну презентацију, Рада Шеровић, Мирослав Тошовић и Сабина Ивановић из Министарства заштите животне средине, као и начелник Колубарског округа Горан Миливојевић.