Јавна расправа о Стратегији социјалне заштите

Почетак » Јавна расправа о Стратегији социјалне заштите » Актуелно » Јавна расправа о Стратегији социјалне заштите

Град Ваљево је већ више од деценије посвећен реформским процесима у социјалној заштити. Нацрт Стратегије социјалне заштите града Ваљева 2018-2022. представљен је на данашњој јавној расправи, која је одржана у Великој сали Скупштине града Ваљева. Сврха социјалне заштите коју спроводи локална самоуправа са свим актерима у овој области је да се смањи неједнакост, побољша приступ различитим друштвеним ресурсима за осетљиве групе грађана и постепено уклоне препреке пуном социјалном укључивању оних који живе у социјално неповољним околностима.

У име градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића, присутне је поздравио и у кратким цртама појаснио Стратегију, Радоица Рстић председник Савета за интегралну социјалну политику.

„ Још 2007. године, међу првим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, Ваљево је, као учесник пројекта Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите, подржаног од стране Министарства за рад, запошљавање и социјалне политике и Владе Велике Британије кроз DfID, развило и усвојило своју прву Стратегију развоја социјалне заштите. Примена тог документа је допринела успостављању првих локалних услуга социјалне заштите у граду, као и даљем развоју и акредитацији њихових пружалаца из цивилног и јавног сектора. Препознајући потребу даљег стратешког и интегралног приступа у области социјалне заштите, градоначелник је формирао Савет за интегралну социјалну политику. Један од кључних задатака овог Савета у 2017. години је био покретање процеса израде нове Стратегије социјалне заштите града Ваљева. Савет је приступио прикупљању и анализи података о актуелној ситуацији у области социјалне заштите, различитим актерима и корисницима и на бази резултата те анализе развио Стратегију социјалне заштите града Ваљева 2018-2022.,“ изјавио је председник Савета Радоица Рстић.

Рстић се захвалио свима који су учествовали у формирању Стратегије као и грађанима Ваљева и одборницима који су били присутни на данашњој јавној расправи.

Стручни консултант професор Бранка Павловић, која је била ангажована на изради поменуте Стратегије истакла је да је циљ овог стрaтешког документа  да осигура напредак у области социјалне заштите у граду, заснован на потребама корисника права и услуга социјалне заштите и капацитетима пружалаца.

„ Стратегија социјалне заштите се заснива на идеји поштовања достојанства и људских права корисника, партнерству различитих сектора, а нарочито јавних установа социјалне заштите, установа образовања и здравста и организација цивилног друштва у постизању квалитета, односно остваривању прописаних стандарда у области социјалне заштите. Град Ваљево тежи да буде и остане социјално одговоран, осетљив на потребе свих грађана и спреман да одговори на различите изазове у области социјалне заштите. Мисија Стратегије је да будемо и останемо социјално одговоран град у коме се континуирано примењује развијен план за борбу против социјалне искључености и у коме квалитет живота не зависи од пола, порекла, етничке припадности, језика, места и начина живота,“ рекла је проф. Бранка Павловић.

Циљ стратегије је да Ваљево 2022. године буде град у коме сви грађани имају могућности да остварују своја права и користе разноврсне услуге социјалне заштите у чијем развијању и унапређивању учествују заједно са актерима одговорним за социјалну заштиту, сигурност и укљученост осетљивих група грађана.

Сви предлози и сугестије који су били изнети на данашњој јавној расправи биће достављени Савету за интегралну социјалну политику града Ваљева, који ће их детаљно размотрити пре него што Стратегију упути Скупштини на коначно усвајање.