Јавни позив самосталним уметницима

Почетак » Јавни позив самосталним уметницима » Вести » Јавни позив самосталним уметницима
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево, Одељење за друштвене делатности упутила је јавни позив свим заинтересованим лицима, која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, да поднесу пријаву за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за период од 01.04. до 31.12. 2011. године.
 
Пријаве на позив се могу поднети од 15. јануара до 15.фебруара 2011. године и  достављају се поштом, препоручено, са назнаком “ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријаве за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе“, Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Одељење за друштвене делатности, Ваљево, Карађорђева бр.64 или на писарницу Градске управе Ваљево.
 
Пријаву за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање можете преузети овде или у просторијама Инфо центра у приземљу зграде Градске управе Ваљево.Осим формулара, потребно је доставити и уверење надлежног репрезентативног удружења о чињеници да је лице стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, оверену фотокопију личне карте и радне књижице, потврду надлежног органа о пријави укупног прихода и пријави пореза на непокретну имовину, потврду Републичког Геодетског завода-Службе за катастар непокретности Ваљево о катастарским приходима на непокретностима и потврду Републичког Фонда ПИО да није осигуран по другом основу.
 
Јавни позив је објављен у недељном листу „Напред“.

Leave a Comment