Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе за Попис пољопривреде

Почетак » Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе за Попис пољопривреде » Вести » Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе за Попис пољопривреде
Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ
 
Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије.
 
Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs.
 
Општи услови које кандидати треба да испуњавају:
 
 држављанство Републике Србије
 најмање 18 година старости
 стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
 добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
 против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.
 
Критеријуми за избор су:
 
 стручна спрема
 област образовања
 радни статус
 учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
 интервју.
 
Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци.
Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару.
 
На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.
 
Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.
 
Детаљне информације о начину избора кандидата и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.
 
 

Leave a Comment