Jавни позив

Објављен је јавни позив за избор корисника подршке за запошљавање кроз започињање сопственог бизниса (старт-ап), кроз подршку пољопривредним домаћинствима и кроз радне праксе у оквиру пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“.

Град Ваљево као водећи апликант у партнерству са општином Коцељева и удружењима Центар за интеграцију Рома Ваљево и Регионална права мањина Лајковац  спроводи пројекат „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“ у оквиру пројекта “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који финансира Немачка организација за међународну сарадњу, а спроводи ГИЗ.

Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, неједнакости и јачање социјалне инклузије Рома и других маргинализованих група у Ваљеву, Лајковцу, Коцељеви и Мионици стварањем могућности за њихов бољи положај на тржишту рада.

У оквиру пројекта планирана је реализација активности које за циљ имају обезбеђење одрживих решења за запошљавање теже запошљивих категорија становништва.

Под теже запошљивим категоријама становништва у смислу овог јавног позива подразумевају се: повратници, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација / са ниским квалификацијама (највише II степен стручне спреме) , вишкови запослених, млади до 30 година који су имали / имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

Конкурс спроводи Комисија за избор корисника подршке за запошљавање кроз покретање сопственог бизниса, кроз подршку пољопривредним домаћинствима и кроз радне праксе у оквиру пројекта пројекат „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“.

Подршка се додељује као бесповратна и одобрава се за три програма подршке и то:

Програм подршке започињању сопственог бизниса (старт-ап) што подразумева: обуке за предузетништво и покретање сопственог бизниса за 20 корисника од којих ће бити изабрано 10 корисника за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра у динарској противвредности по одабраном кориснику за покретање сопственог бизниса у складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм подршке пољопривредним домаћинствима што подразумева: обуке за одрживу пољопривреду за 20 корисника, од којих ће бити изабрано 10 корисника за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра у динарској противвредности по одабраном кориснику за подршку пољопривредном домаћинству у складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм радних пракси што подразумева: обезбеђене тромесечне радне праксе у предузећима, установама или организацијама за 20 лица на на територији пројекта, уз накнаду од 300 евра бруто у динарској противвредности месечно по кориснику.

Јавни позив је отворен до 22. јуна 2020. године до 15 сати.

Teкст јавног позива, као и пријавни образац и изјаве могу се преузети са званичног сајта града Ваљева www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja

Захтеви са свом прописаном пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти, лично на писарници Градске управе града Ваљева или поштом на адресу: Градска управа града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево. Исто тако могу своје пријаве корисници могу послати или предати лично на адреси Центра за интеграцију Рома Ваљево, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево.

Један корисник се може пријавити на највише два програма и то на програм радних пракси и на један од два програма подршке старт-ап односно подршка пољопривредним домаћинствима.

Пријаве се могу вршити и електронским путем и то путем мејла пројекта: [email protected]

Изузетно, подносиоци пријава са територије пројекта могу пријаве предати и на следећи начин:

Општинска управа Коцељева, Немањина 74, канцеларија број 8, контакт особа Радован Ранисављевић, електронска пошта: [email protected] , радним данима од 10 до 14 часова.

Удружење Регионална права мањина Лајковац, Надежде Петровић 29, Лајковац, контакт особа Јелена Костић, електронска пошта: [email protected] , радним данима од 12 до 14 часова.

Све додатне информације, као и пријавни обрасци на јавни позив могу се добити у канцеларији пројекта, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга хитне помоћи Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево, телефон 014/502-603, радним данима од 10 до 14 часова, електронска пошта: [email protected]

Такође, додатне информације могу се добити и од стране теренског координатора пројекта Николе Јосиповића, контакт телефон 061/676-8320 радним данима од 11 до 14 часова.