Јавни позиви за подршку запошљавању Рома и других маргинализованих група

Почетак » Јавни позиви за подршку запошљавању Рома и других маргинализованих група » Актуелно » Јавни позиви за подршку запошљавању Рома и других маргинализованих група

У току је јавни позив за избор корисника подршке за запошљавање кроз започињање сопственог бизниса (старт-ап), кроз подршку пољопривредним домаћинствима и кроз радне праксе у оквиру пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“.

Град Ваљево као водећи апликант у партнерству са општином Коцељева и удружењима Центар за интеграцију Рома Ваљево и Регионална права мањина Лајковац  спроводи пројекат „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“ у оквиру пројекта “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који финансира Немачка организација за међународну сарадњу, а спроводи ГИЗ.

У оквиру пројекта планирана је реализација активности које за циљ имају обезбеђење одрживих решења за запошљавање теже запошљивих категорија становништва: повратници (по основу Споразума о реадмисији ), Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација / са ниским квалификацијама ( највише II степен стручне спреме ), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали / имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

Подршка се додељује као бесповратна и одобрава се за три програма подршке

Програм подршке започињању сопственог бизниса (старт-ап) што подразумева:

  • Oбуке за предузетништво и покретање сопственог бизниса за 20 корисника од којих ће бити изабрано 10 корисника за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра у динарској противвредности по одабраном кориснику за покретање сопственог бизниса у складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм подршке пољопривредним домаћинствима што подразумева:

  • Oбуке за одрживу пољопривреду за 20 корисника, од којих ће бити изабрано 10 корисника за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра у динарској противвредности по одабраном кориснику за подршку пољопривредном домаћинству у складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм радних пракси што подразумева:

  • Обезбеђене тромесечне радне праксе у предузећима, установама или организацијама за 20 лица на на територији пројекта, уз накнаду од 300 евра бруто у динарској противвредности месечно по кориснику.

Јавни позив је отворен до 22. јуна 2020. године до 15 сати.

Teкст јавног позива, као и пријавни образац и изјаве могу се преузети са званичног сајта града Ваљева www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja

Све додатне информације, као и пријавни обрасци на јавни позив могу се добити у канцеларији пројекта, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга хитне помоћи Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево, телефон 014/502-603, радним данима од 10 до 14 часова, електронска пошта: [email protected]

Такође, додатне информације могу се добити и од стране теренског координатора пројекта Николе Јосиповића, контакт телефон 061/676-8320 радним данима од 11 до 14 часова.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

Град Ваљево у сарадњи са Центром за интеграцију Рома Ваљево спроводи Пројекат „Иновативне иницијативе за инклузију“, који се финансира средствима Европске уније.

Јавни позив се односи на сва правна лица која врше регистровану делатност на територији града Ваљева.

Позив се упућује  правним лицима за учешће у спровођењу програма стручне праксе уз накнаду за лица ромске националности од навршених 15 година до навршених 35 година старости  у трајању од два месеца (на бази најмање 50% радног времена), у периоду јул новембар 2020. године, у просторијама правног лица.

Овај Јавни позив је отворен од 29.05.2020. године до 26.06.2020. године. Teкст јавног позива, као и пријавни образац и изјаве могу се преузети са званичног сајта града Ваљева www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja

Све додатне информације, као и пријавни формулар на јавни позив могу се добити у канцеларији пројекта, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга хитне помоћи Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево, телефон 014/502-603, радним данима од 10 до 14 часова, електронска пошта: [email protected]

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА УЗ НАКНАДУ

Програм стручна пракса уз накнаду ће трајати два месеца, на бази најмање 50% радног времена (најмање 20 часова седмично), уз одговарајућу новчану накнаду и осигурање, а период реализације је јулновембар 2020. године, у просторијама правних лица које раде и послују на територији града Ваљева. Сваком практиканту ће бити додељен ментор који ће му пружати подршку током стручне праксе. По завршетку програма стручне праксе, правно лице ће издати потврду о стеченом искуству за сваког практиканта који је успешно завршио програм стручне праксе.

Овај Јавни позив је отворен од 29.05.2020. године до 26.06.2020. године. Teкст јавног позива, као и пријавни образац и изјаве могу се преузети са званичног сајта града Ваљева www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja

Све додатне информације, као и пријавни формулар на јавни позив могу се добити у канцеларији пројекта, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга хитне помоћи Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево, телефон 014/502-603, радним данима од 10 до 14 часова, електронска пошта: [email protected]