Јавни радови у 2010.години

Почетак » Јавни радови у 2010.години » Вести » Јавни радови у 2010.години
Поводом објављивања Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова у 2010. години, Национална служба за запошљавање филијала у Ваљеву, организовала је презентацију услова конкурса представницима јавних предузећа, удружења и осталих потенцијалних корисника ових средстава.
 
И ове године Национална служба за запошљавање као меру активне политике запошљавања, јавне радове спроводиће у областима социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и заштите животне средине и природе. Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници и удружења грађана.
 
Ове године, за разлику од предходне, трошкови јавних радова исплаћиваће се у висини од 70% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 30% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза. Приоритет ће имати послодавци који обезбеђују запошљавање лица из социјалне категорије и корисника материјалног обезбеђења. Рок за подношење пријава је 12. март.
 
У уводном излагању на данашњој презентацији, Милоје Обреновић, начелник Колубарског управног округа је истакао да је у предходној години у КО реализовано 19 јавних радова чија је укупна вредност била око 45,5 милиона динара и да је том приликом запослено 265 лица на одређено време. Највише јавних радова реализовано је у Ваљеву, чак 11, где је ангажовано 112 незапослених. „На тај начин Колубарски управни округ високо је рангиран у односу на друге локалне средине у Србији по броју остварених јавних радова. Очекујем да ће слична ситуација бити и ове године, што потврђује и данашње велико интересовање за презентацију конкурса“, оценио је овом приликом Обреновић.
 
Начелница Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Драгана Ђенић, истакла је важност учешћа и партиципације са пројектима у јавним радовима, као битан сегмент подстицања запошљавања. „Град Ваљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање филијалом у Ваљеву, даје пуну подршку овим и сличним активним мерама политике запошљавања. У складу са тим, градским буџетом предвиђено је да се издвоји 10 милиона динара за запошљавање у овој години“, рекла је Ђенићка на данашњој презентацији.  

Leave a Comment