Јавни увид о Нацрту просторног плана Републике Србије

Почетак » Јавни увид о Нацрту просторног плана Републике Србије » Вести » Јавни увид о Нацрту просторног плана Републике Србије

Републичка агенција за просторно планирање огласила је ЈАВНИ УВИД о Нацрту просторног плана Републике Србије и извештају о стратешкој процени утицаја просторног плана Републике Србије на животну средину. Јавни увид одржава се до 31.маја 2010.године.

Нацрт плана са комплетом рефералних карата и Стратешка процена биће доступни на увид заинтересованој јавности, у седиштима управних округа и у седиштима јединица локалних самоуправа у дигиталном облику, као и на званичној Интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање (www.rapp.gov.rs). Скраћена верзија текста Нацрта плана биће доступна на увид у седиштима јединица локалних самоуправа.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми јединицама локалних самоуправа, у току трајања јавног увида, до 31.маја 2010.године.
 
 

 

Leave a Comment