Још један број комуналне полиције доступан грађанима

Почетак » Још један број комуналне полиције доступан грађанима » Вести » Још један број комуналне полиције доступан грађанима

 

Осим фиксног телефонског броја 294-852 Одељења комуналне полиције Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, грађанима је од данас на располагању и број мобилног телефона 064 875 27 56. Овај број ће бити доступан за потребе пријема позива грађана радним данима 24 сата дневно, а викендом током дежурства комуналне полиције у трећој смени.  На овај начин, Градске управе Ваљево унапређују комуникацију комуналне полиције са грађанима пре свега ради ефикаснијег рада на терену и брже размене информација. 

 

 

Leave a Comment