Конкурс за доделу стипендија ромској деци

Почетак » Конкурс за доделу стипендија ромској деци » Вести » Конкурс за доделу стипендија ромској деци
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове расписала је конкурс за доделу стипендија средњошколцима и студентима ромске националности у школској 2014./2015. години.Право на стипендију имају ученици ромске националности који похађају осми разред или средњу школу под условом да су први пут уписани у одговарајући разред, да су у предходним годинама образовања остварили просечан успех 3,51 и више, као и да имају пребивалиште на територији града Ваљева најмање годину дана пре дана објављивања конкурса. Право на стипендију припада студентима ромске националности који похађају високошколску установу чији је оснивач Република Србија, уписали су први пут одговарајућу годину студија (основне, мастер или последипломске), имају пребивалиште на територији Ваљева најмање годину дана пре објављивања конкурса. Редослед кандидата за доделу стипендија за основце и средњошколце утврђује се на основу укупно добијених бодова у зависности од: просечног успеха оствареног у претходном школовању (највише 50), разреда који кандидат или кандидаткиња похађају (највише 10), породичног или личног статуса (највише 15), као и остварених награда и признања (10).Немају право на стипендију кандидати чији је просечан успех у претходном образовању 3,5 и мањи, који немају пребивалиште на територији Града Ваљева мање од годину дана пре датума објављивања овог конкурса, као и кандидати који остварују стипендију из другог програма који се финансира из буџета Града Ваљева или  буџета Републике Србије. 
 
Рок за пријаву на конкурс истиче 8. децембра 2014. године. Кандидати могу преузети обрасце за пријаву (од 1 до 3) на званичном сајту Града Ваљева на адреси www.valjevo.org.rs или на шалтеру „Информације“ у приземљу Градске управе, Карађорђева 64.Кандидати подносе пријаву и осталу документацију (обавезну и пратећу) у папирном облику у затвореној коверти са назнаком „Пријава за конкурс за стипендирање ромских ученика и студената у 2014/2015. години“.Пријава се може послати препорученом поштом на адресу Град Ваљево, Карађорђева 64 или предати на шалтеру писарнице у приземљу Градске управе на истој адреси најкасније до 15 часова на дан 8. децембра 2014. године.

Leave a Comment