КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Почетак » КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ » Вести » КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ
На основу решења Градоначелника Града Ваљева о распореду средстава намењених за финансирање спровођења Локалног акционог плана за образовање Рома за 2012. годину број 40-30/2012-09од 23.1.2012.године, Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове 2.11.2012. објављује:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ 
Право на стипендију имају ученици и ученице средњих школа у Ваљеву ромске националности, који су: први пут уписани у одговарајући разред у текућој 2012/2013. школској години, постижу добре резултате у учењу, имају пребивалиште на територији Града Ваљева најмање годину дана пре дана објављивања овог конкурса. 
 
Право на стипендију припада студентима и студенткињама ромске националности који: похађају високошколску установу чији је оснивач Република Србија, уписали су први пут одговарајућу годину студија (основне, мастер или последипломске), имају пребивалиште на територији Ваљева најмање годину дана пре дана објављивања овог конкурса. 
 
Редослед кандидата за доделу стипендија за средњошколце утврђује се на основу укупно добијених бодова у зависности од: просечног успеха оствареног у претходном школовању (највише 50), разреда који кандидат или кандидаткиња похађају (највише 10), висине прихода који остварује породица кандидата (највише 10), породичног и личног статуса (највише 10). 
 
Немају право на стипендију кандидати који немају пребивалиште на територији Града Ваљева мање од годину дана пре датума објављивања овог конкурса, кандидати који остварују стипендију из другог програма који се финансира из буџета Града Ваљева или Републике Србије.
 
Ученик и ученица који испуњава услове оствариће месечну стипендију у висини од 2.500 динара у трајању од 10 месеци, што за школску 2012/2013 износи 25.000 динара. Редовни студенти и студенткиње на факултетима који испуне услове оствариће месечну стипендију у износу од 5.000 динара у трајању од 10 месеци што за школску 2012/2013 износи 50.000 динара. 
 
Биће обустављена стипендија оним корисницима за које се утврди да се у пријави приказали нетачне податке, ако су напустили редовно школовање или студирање, као и ако су постали корисници стипендије другог програма/фонда из буџета Града Ваљева или Републике Србије.
 
Рок за пријаву на конкурс истиче 30. новембра 2012. године. 
 
Кандидати могу преузети конкурсну документацију на званичном сајту Града Ваљева на адреси www.valjevo.org.rs?st=49 или на шалтеру „Информације“ у приземљу Градске управе, Карађорђева 64.
 
 

Leave a Comment