Конкурс за пројекте из Локалног плана акције за децу

Почетак » Конкурс за пројекте из Локалног плана акције за децу » Вести » Конкурс за пројекте из Локалног плана акције за децу
Град Ваљево је расписао конкурс за расподелу буџетских средстава у износу од 1.300.000 динара за финансирање пројеката из Локалног плана акције за децу. Средства су намењена свим институцијама, установама, невладиним организацијама, удружењима грађана, агенцијама, чији ће пројекти допринети реализацији Локалног плана акције за децу, стратешког документа града Ваљева. Конкурсом су обухваћене следеће области: смањење насиља међу децом, унапређење здравља деце, смањење сиромаштва деце, унапређење образовања, васпитања и културе,
унапређење положаја и права деце са посебним потребама, помоћ деци са антисоцијалним и асоцијалним понашањем и информисаност деце и родитеља.
 
Конкурс је објављен у листу „Напред“ у четвртак 10. маја, а рок за подношење предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса-до петка 25. маја. Апликациони формулар може се преузети на Инфо-пулту у приземљу Градске управе и на сајту града Ваљева на страни за јавне огласе.
 
 
Иначе, град Ваљево ће и ове године у оквиру имплементације Локалног плана акције за децу, организовати обуку деце непливача у Спортско-рекреативном центру Петница током предстојећег летњег распуста. Као и предходних година, школица је намењена социјално и материјално угроженој деци првог и другог разреда свих седам ваљевских основних школа. Одбор за имплементацију ЛПА, чији је председник Олга Јукић, члан Градског већа, донео је одлуку да ће школицу пливања ове године похађати 150 малишана, што је уједно и највећи број деце која ће бити обухваћена овим програмом до сада. Осим тога, у оквиру имплементације ЛПА и ове године биће организована већ традиционална акција помоћи која подразумева набавку гардеробе и средстава за личну хигијену за најсиромашније малишане са евиденције Центра за социјални рад. 

Leave a Comment