Конкурс за суфинансирање програма у области јавног информисања

Почетак » Конкурс за суфинансирање програма у области јавног информисања » Вести » Конкурс за суфинансирање програма у области јавног информисања
Град Ваљево је расписао конкурс за суфинансирање програма у области јавног информисања на територији града Ваљева у 2011.години. Циљ конкурса, који је отворен до 14. априла 2011. године је остваривање права грађана на јавно информисање. Одлуком о буџету града Ваљева за 2011. годину за суфинансирање програма у области јавног информисања опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара.
 
Средствима из буџета суфинансираће се емитовање програма којим ће се грађани града Ваљева правовремено информисати о раду органа локалне самоуправе,  градским јавним манифестацијама у области културе, спорта, привреде, туризма и делатностима јавних предузећа, установа и удружења грађана.
 
Критеријуми за оцењивање програма су регионална или локална фреквенција за емитовање програма на подручју града Ваљева,  радио или ТВ програм,  број, термини и трајање информативних емисија,  број, термини и трајање других емисија о темама које су предмет конкурса.
 
Подносиоци пријава могу бити искључиво правна лица чије је седиште на територији града Ваљева регистрована за продукцију аудио и аудио/визуелних програмских садржаја која поседују важећу дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма.
 
Образац пријаве на конкурс биће доступан на инфо пулту у холу зграде Градске управе Ваљево и на званичној интернет презентацији града Ваљева (www.valjevo.org.rs).
 
Пријаве на конкурс могу се поднети до 14.04.2011.године у 15,00 часова, без обзира на начин подношења.
 
Комисија за утврђивање предлога за суфинансирање програма у области јавног информисања размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за суфинансирање у 2011.години. Коначну одлуку о додели средстава доноси Градоначелник.
 
Додатне информације могу се добити на телефон 014-294-896.
 
 
 

Leave a Comment