Конкурс за ученике ромске националности

Почетак » Конкурс за ученике ромске националности » Вести » Конкурс за ученике ромске националности
Као резултат спровођења Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву Град Ваљево ће у 2011/2012. стипендирати ромске ученике и ученице средњих школа, студенте и студенткиње факултета који су у претходним годинама школовања остваривали добре резултате.Циљ конкурса је да се пажња јавности у Ваљеву усмери на младе Роме и Ромкиње који су у процесу образовања и постижу добре резултате, да се за њих осигура минимална финансијска помоћ, и да се на тај начин ова популација мотивише и подстакне на веома важан подухват школовања.
 
Ко може добити стипендију
 
Право учешћа на конкурсу за доделу стипендија у школској 2011/2012. години имају ромски ученици средњих школа и студенти. Град Ваљево ће обезбедити стипендије за ученике и ученице који су ове године завршили основну школу и уписују неку од средњих школа у Ваљеву, као и за све ученике који уписују II, III или IV разред у некој од ваљевских средњих школа. Стипендију могу добити и ромски студенти, студенткиње иапсолвентикоји редовно похађају неку од aкредитованих високообразовних установа на територији РепубликеСрбије и полазници постдипломских студија на високообразовним установама.
 
Мерила и вредновање
 
Мерило за доделу стипендија средњошколцима и студентима јесте просечна оцена у претходно завршеним разредима школовања,односно просечна оцена на претходно положеним испитима. Кандидати који су током школовања или студија освојили награду на такмичењу било ког ранга или су активни и имају резултате у ваннаставним активностима/секцијама (научна, позоришна/драмска, ликовна, фото, спортска, музичка и др.) или су имали објављене литерарне и семинарске радове, имаће предност приликом доделе стипендија. Приликом вредновања пријава узимаће се у обзир и материјални положај кандидата.
 
Како се пријавити за стипендију
 
Рок за пријаву за стипендију истиче у петак, 30. септембра 2011. године у 15 часова.
 
Текст конкурса који садржи услове које треба да испуне кандидати као и образац пријаве за конкурс се може преузети у приземљу зграде Градске управе у Ваљеву, Карађорђева 64 или са званичног сајта града Ваљева на адреси: www.valjevo.org.rs на страни „Јавни огласи“.
 
 
 
За сва питања у вези услова и поступка за пријаву за стипендије кандидати се могу обратити у Одељењеза друштвене делатности на телефон  014 294 918 или електронском поштом на адресу: [email protected] или [email protected].

Leave a Comment