Телефон: 014/222- 033
Адреса: Војводе Мишића 10
www.facebook.com/lapiazza