ЛИСТА ПРОГРАМА ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРЕДЛАЖЕ

Почетак » ЛИСТА ПРОГРАМА ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРЕДЛАЖЕ » Вести » ЛИСТА ПРОГРАМА ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРЕДЛАЖЕ
На основу члана 38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009) а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Сл.гласник РС“ бр.8/2012) и Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2013.години Комисија за избор програма од јавног интереса у области аматерског културног и уметничког стваралаштва након разматрања пристиглих пријава утврдила је следећу
  
ЛИСТУ ПРОГРАМА ЧИЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРЕДЛАЖЕ:
 
1. Програм “ЗА ТРОКОРАК ИСПРЕД СВИХ”,КУД “Ђердан” Ваљево, у износу од 470.000,00 динара;
2. Програм “ЗАПАДНА СРБИЈА – СКРСТНИЦА МЕТОХИЈА”, КУД “Градац”,у износу од 430.000,00 динара;
3. Програм “ПУТ ДО ВРХА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА”, Дом културе “Извор”, у износу од 440.000,00 динара;
4. Програм “2013.”, Етно удружење “Свети Георгије”, у износу од 250.000,00 динара;
5. Програм “ПРОГРАМ ЗА 2013.годину”, КУД “Крушик”, у износу од 210.000,00 динара.
 
 
Сви учесници јавног позива имају право приговора на наведену Листу у року од три дана од дана њеног објављивања.
 
Приговор се подноси Комисија за избор програма од јавног интереса у области аматерског културног и уметничког стваралаштва преко Одељења за друштвене делатности Градске управе за друштвене делатности,финансије,имовинске и инспекцијске послове Ваљево.
 
 
Председник Комисије
Слађана Марковић
 
 

Leave a Comment