Локалну самоуправу укључити у преговоре о приступању Србије у ЕУ

Почетак » Локалну самоуправу укључити у преговоре о приступању Србије у ЕУ » Вести » Локалну самоуправу укључити у преговоре о приступању Србије у ЕУ
Имајући у виду важност процеса преговарања за успех приступања Србије ЕУ, као и одређивање датума за отпочињање преговора са ЕУ за најкасније јануар 2014, Председништво СКГО закључило  је на јуче одржаној Седници да је ово кључан тренутак да се започне са укључивањем свих релевантних друштвених актера у овај процес,а посебно локалне самоуправе
 
Иако се приступни преговори одвијају на националном нивоу, највећи ефекти приступања се управо осећају на локалном нивоу, који је најближи грађанима и на којем се примењује више од 60% прописа ЕУ. У процесу прилагођавања нашег правног и институционалног оквира ЕУ, локалне власти ће се суочити са низом економских, друштвених и еколошких захтева, са обавезама у погледу примене прописа и увођења ЕУ стандарда на локални ниво, променама надлежности и техничких, људских, административних и финансијских капацитета и ресурса.
 
Из ових разлога, преговарачке позиције државе морају уважити реалност на локалном нивоу, могућности јединица локалне самоуправе за преузимање обавеза у погледу надлежности и капацитета, затим потребу за материјалним и финансијским ресурсима и адекватним временским роковима за увођење стандарда.
 
Председништво СКГО сматра да се локалне власти окупљене у СКГО морају укључитикао формални члан у подгрупе Стручне групе Координационог тела за процес приступања Србије ЕУ које су задужене за следећапреговарачка поглавља: Слобода кретања роба, Слобода кретања радника, Право пословног настањивања и слобода пружања услуга, Слобода кретања капитала, Јавне набавке, Право привредних друштава, Политика конкуренције, Пољопривреда и рурални развој, Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, Транспортна политика, Заштита животне средине, Енергетика, Опорезивање, Социјална политика и запошљавање, Предузетништво и индустријска политика, Трансевропске мреже, Регионална политика и координација структурних елемената, Образовање и култура, Здравствена заштита и заштита потрошача, Финансијска контрола и Институције.
 
Председништво СКГО позива све државне органе задужене за процес преговарања Србије са ЕУ да подрже иницијативу СКГО да се представници локалних власти окупљених у СКГО укључе у пуном смислу у процес преговарања са ЕУ, те да Влада Републике Србије донесе овакву одлуку у најкраћем могућем року и достави је ресорним министарствима која руководе подгрупама за преговоре на имплементацију.
 
Иницијатива ће бити прослеђена најбитнијим државним органима Републике Србије који су одговорни за процес преговарања, а пре свега премијеру, првом потпредседнику Владе РС, потпредседници за европске интеграције, министарки за регионални развој и локалну самоуправу и директору Канцеларије за европске интеграције, у нади да ће имати разумевања за интересе и улогу локалне самоуправе и утицати на Владу да донесе одлуку о чланству СКГО у преговарачким подгрупама или пронаћи други адекватан механизам за укључивање градова и општина. 
 

Leave a Comment