Међународна научна конференција „Друштвено-економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарск и округ“

Почетак » Међународна научна конференција „Друштвено-економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарск и округ“ » Актуелно » Међународна научна конференција „Друштвено-економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарск и округ“

Међународна научна конференција „Друштвено-економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарски округ“ одржана је у Ваљеву 18. 19. и 20. април 2019. године.

Конференцију су организовали:

Центар за стратешка истраживања националне безбедности – Цесна Б, Београд
Интернационални Универзитет Травник
Факултет здравствених, правних и пословних студија Универзитета Сингидунум у Ваљеву
Одбор за људска права у Ваљеву
Град Ваљево
Колубарски управни округ

Конференцију су отворили:
 Др спец мед Слободан Гвозденовић, градоначелник Ваљева
 Академик проф. др Слободан Нешковић, директор Центра за стратешка истраживања националне безбедности Цесна Б, Београд

Конференцију су поздравили:

 Чланови топ менагмента Интернационалног Универзитета у Травнику Јасмин Јусуфранић и Мирсад Имамовић,
 Проф. др Филип Ђоковић, декан Факултета здравствених, правих и пословних студија Ваљево, Универзитета Сингидунум у Београду
 Академик проф. др Раденко С. Круљ, представник Академске заједнице Србије

На конференцији је изложено 33 научних и стручних радова, која су припремили 62 аутора и коаутора
Мултидисциплинарним приступом изанализирана су сва битна питања везана за Друштвено економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарски округ.
Ова комплексна и животно значајна тема за опстанак и развој Србије, града Ваљева и Колубраског округа посматрана је са социолошког, дипломатског, политиколошког, економског, геополитичког, маркетиншког, еколошког, агроекономског, енергетског, туризмолошког, информационог, медијског, религијсог, куртуролошког, безбедоносног, саобраћајног, здравственог, организационих и других аспеката.
Из расправе је произишао став да друштвено-економком развоју Колубарског округа и Републике Србије треба прићи мултидисциплинарно. Основна порука овог научног скупа је да је неопходно да држава понуди стратешки одговор на проблем друштвеног као привредног развоја стратешких важних регија Републике Србије. Наиме конференција сматра да је неопходно окупити научну и стручну елиту око израде националне стратегије којом би се понудила решења и утврдили правци мобилизације постојећих ресурса у функцију друштвено-економског развоја Колубарског округа и Републике Србије.
Град Ваљево иКолубарски округ своју развојну шансу виде и кроз свеукупни друштвено-економски развој са посебним нагласком на валоризацију туристичких потенцијала.
Колубарски округ је важан саобраћајни чвор и веома је битна са геополитичког и геостратешког становишта. Стога би Србија требало да овом простору посвети неопходну пажњу укључујући одређене облике материјалне помоћи.
Сви радови који су презентовани на Међународној научној конференцији објављени су у 27 Зборнику радова у оквиру Еедиције „Безбедност у посмодерном амбијенту“ и тиме стављено на увид јавности.
Зборник садржи 53 ауторска рада са 127 аутора и коаутора из дванаест земаља. Присутни на коференцији били су аутори из Молдавије, Украјине, Бих, Црне Горе, Бугарске, Македоније И Србије.
Едитор 27 Зборника је академик проф. др Слободан Нешковић, а уредник издања је ванредни проф. др Драган Обрадовић.

Ваљево, 20. април 2019. године

Комисија за израду саопштења за јавност

Др Милутин Матић, председник
Академик проф. др Раде Биочанин, члан
Проф. др Бранислав Симоновић, члан
Проф. др Драган Колев, члан
Др Милош Туцовић, члан