Мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Почетак » Мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 » Актуелно » Мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Примене одредаба Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21) и Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 22/21, 23/21 и 25/21), а које се односе на ограничење радног времена истичемо следеће.

У складу са тачком 1, став 2, подтачком 1 Наредбе, могу да раде:

  1. апотеке (укључујући пољопривредне апотеке), трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, и др.), које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

2. све трговинске радње, сервиси, салони и сл. који се налазе у склопу Тржног центра, али у који се улази са спољне стране непосредно са јавне површине могу да раде.

Значи сви који су саставни део Тржног центра, а улаз имају са спољне стране односно са јавне површине могу да раде, док унутар Тржног центра могу да раде само апотеке, продавнице прехрамбене робе и продавнице хране за животиње ( пет шопови) за које је управљач обезбедио посебне коридоре за приступ.

Такође, школе страних језика који раде у склопу Тржних центара, могу да раде.

Напомињемо:  у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице- у укупан број лица се рачунају сва лица која су присутна, и запослени и примаоци услуга.

Овом приликом наглашавамо да, “ограничење радног времена“ представља медицинску, превентивну и епидемиолошку меру, а не казнену меру забране рада и у том смислу, АКЦЕНАТ ОГРАНИЧЕЊА ЈЕ ОГРАНИЧЕЊЕ КОНТАКАТА ИЗМЕЂУ ЉУДИ, ТАКО ДА СЕ СПРЕЧИ ШИРЕЊЕ ЗАРАЗЕ. У том смислу Вас обавештавамо да СТРОГО МОРАТЕ ВОДТИ РАЧУНА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И КУПАЦА КОЈИ ИСТОВРЕМЕНО РАДЕ И БОРАВЕ У ВАШИМ ПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА.

У прилогу испод можете прочитати и примене ограничења радног времена у Ритејл парковима у Зајечару, које важе и за град Ваљево.

Zajecar-ogranicenje radnog vremena