На Градском већу о програмима рада установа културе

Почетак » На Градском већу о програмима рада установа културе » Вести » На Градском већу о програмима рада установа културе
Чланови Градске владе на данашњој седници дали су сагласност на прогаме рада Историјског архива, Матичне библиотеке, Дома културе, Омладинског центра, Културно просветне заједнице, КУД Абрашевић и Валиса.
Директорка Матичне библиотеке Зорица Милинковић указала је на потребу повећања броја запослених, односно за прво време отварање још два радна места. Тренутно у библиотеци има 15 запослених, а у складу са модерним трендовима  у овој области, оптималан број би био 24 запослених, нагласила је директорка и указала и на проблем нефункционалности постојеће зграде библиотеке.
Заменик градоначелника Ваљева Станко Терзић је рекао  да је у 2009.години из градског буџета библиотека добила повећање од 22,5%, док су лични дохоци повећани за 8% у складу са Уредбом Владе Србије. На основу садашње ситуације нема простора за ново запошљавање, истакао је заменик градоначелника. Члан Градског већа задужен за културу Душан Арсенић похвалио је низ иницијатива које библиотека покреће, а које се односе на културну размену, прогаме за младе, разне авангардне програме, градски часопис…Он је истакао да је питање новог простора библиотеке једна од крупнијих инвестиција која очекује град. Истовремено он је подсетио и на значајно улагање од 212 хиљада евра које је град већ издвојио за решавање статуса постојеће зграде библиотеке.
Анализирајући програм рада Дома културе чланови Већа су изразили задовољство концепцијом програма, али и указали на озбиљан проблем дотрајалости зграде Дома културе и неопходност њеног адаптирања. Подржано је  ангажовање директорке Катарине Маринковић да се боље искористи Арт хол. То је сада мултифункционалан простор отворен за нове садржаје.
Највише је било речи о програму рада Омладинског центра. Чланови већа су истакли да је потребно на основу потреба младих креирати садржаје и програм ове установе. Постојеће анкете рађене на репрезентативном узорку јасно су показале шта млади Ваљева желе, рекао је Душан Арсенић и нагласио да је проблем младих комплексан и да је због тога потребна промишљена културна политика према младима. Арсенић сматра да у програму Омладинског центра не постоји добар баланс између понуде и потреба младих.  Он је у свом излагању истакао и да је потребно кориговати  радно време ове установе. Арсенић је додао да је одговорност на Градском већу за функционисање установа културе, па самим тим и Омладинског центра. Због тога ће у разговору са члановима Већа предложити одговарајућа решења. Арсенић се осврнуо и на ситуацију у вези будућег Културног центра и нагласио да је покренута правна процедура регулисања статуса ове установе. Он је нагласио да је Културни центар институција без које нема озбиљне културне стратегије града. И заменик градоначелника Станко Терзић је истакао се да би Омладински центар требало да буде сервис младих и да његова програмска концепција мора бити у складу са потребама младих. Веће је усвојило закључак да се наредних дана одржи састанак са директором и УО Омладинског центра са руководством града и  надлежним градским службама на коме би био постигнут договор око будућег рада ове установе.
Поред давања сагласности на програм рада Установе за физичку културу ’’Валис’’, чланови Већа су усвојили и закључак којим се  Градска управа обавезује да  прибави информацију о правном статусу Дома ’’Партизан’’ и стрелишта на Сењаку.
Усвојена решења о давању сагласности на програме рада установа културе, анализираних на данашњој седници, биће прослеђена Скупштини на даље разматрање.

Leave a Comment