Нацрт Локалног акционог плана за младе

Почетак » Нацрт Локалног акционог плана за младе » Вести » Нацрт Локалног акционог плана за младе

 

Отворена је јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за младе града Ваљева, важног стратешког документа, који ће настојати да уреди положај и права младих у Ваљеву.
 
Уз учешће бројних представника јавног, приватног и невладиног сектора, припремљен је Нацрт Локалног акционог плана за младе који можете погледати на web презентацији града Ваљева www.valjevo.org.rs.
 Овај документ садржи податке о потенцијалима града, анализу стања и могућности, преглед приоритета, циљева и активности, и на крају акциони план са конкретним пројектима и активностима. Обухвата период од 2011. до 2015.године.
 
Коментари и предлози пројеката на Нацрт плана, могу се доставити Канцеларији за младе на e-mail : [email protected] или на адресу: Чика Љубина 5, до 12.01.2011.године. Детаљније информације се могу добити на телефон: 220 – 778.
 
О датуму одржавања завршне јавне расправе бићете накнадно обавештени, а по њеном завршетку биће припремљен коначан документ о којем ће одлучивати Градско веће и Скупштина града.

 

Leave a Comment