Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево- Лозница

Почетак » Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево- Лозница » Вести » Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево- Лозница

Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево- Лозница биће на јавном увиду од 20. августа до 18. септембра 2012. године. Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова у зградама Скупштина градова Ваљево и Лозница и општина Крупањ и Осечина.

Примедбе на Нацрт и Извештај могу се доставити у писаној форми градским управама у току трајања јавног увида, закључно са 18. септембром 2012. године. Изузетно, правна лица која послују ван подручја обухваћеног Нацртом Просторног плана, примедбе могу доставити директно Републичкој агенцији за просторно планирање, 11000 Београд, Улица Краља Милутина 10а.
 
Јавна презентација Нацрта и Извештаја биће одржана 4. септембра 2012. године, у сали Скупштине града Ваљева, са почетком у 12.00 часова.
 
Отворена седница Комисије за јавни увид, коју формира Републичка агенција за просторно планирање, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана 2. октобра 2012. године, у сали Скупштине града Ваљева, са почетком у 12.00 часова.
 
 

 

 

Leave a Comment