Нацрт Статута града Ваљева

Почетак » Нацрт Статута града Ваљева » Вести » Нацрт Статута града Ваљева
Комисија за израду нацрта акта о промени Статута града Ваљева на седници одржаној 31. 01. 2013.године, донела је одлуку о начину и поступку спровођења јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута града Ваљева. Овом одлуком одређује се начин и поступак спровођења јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута града Ваљева.
 
Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута града Ваљева  спровешће се, почев од 05.02.2013. године и трајаће закључно са 28.02.2013.године.
 
Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута града Ваљева објављен је на огласној табли органа Града, огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији града Ваљева, званичном сајту града Ваљева, уз позив органима организацијама, установама и институцијама града, политичким странкама, невладиним организацијама и грађанима да узму учешћа у јавној расправи, тако што своје примедбе и предлоге могу у писаном облику, доставити:
 
– Скупштини града Ваљева, Карађорћева бр. 64, канцеларија 106, са назнаком: за  Комисију за израду нацрта акта о промени Статута града Ваљева
 
– електронском поштом путем званичног сајта града-www.valjevo.rs, [email protected]

Leave a Comment