Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Ваљева

Почетак » Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Ваљева » Вести » Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Ваљева

На овом блогу можете наћи Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Ваљева, чиме је отворена јавна расправа о овом документу. Коментари и предлози пројеката до 1. јуна могу се доставити Одсеку за локални развој и привреду на електронску адресу: [email protected]. Детаљне информације могу се добити и на телефон 294 – 746. О датуму одржавања јавне расправе грађани ће бити накнадно обавештени, а по њеном завршетку биће припремљен коначан документ о којем ће одлучивати Градско веће и Скупштина града.

 
Стратегија садржи податке о потенцијалима града, индикаторе одрживости, анализу стања и могућности, преглед приоритета, циљева и активности, и на крају акциони план са конкретним пројектима. Обухвата период од 2010. до 2020. године, с тим што ће документ бити периодично ажуриран. Стратегија локалног развоја је предуслов да би Град могао да конкурише за предприступне фондове Европске уније.
 
Стратегија је припремљена по тзв. партиципативном методу, што је подразумевало  учешће бројних представника јавног, приватног и невладиног сектора. У складу са приоритетима одабраним на почетку процеса, радило се у три радне групе: за економски развој, друштвени развој и заштиту животне средине. Организовано је више састанака на којима су учествовали представници јавних предузећа, привреде, образовања, културе, здравства, удружења грађана итд.
Стратегија одрживог развоја града Ваљева подржана је од Европске уније преко програма “Exchange 2“, који спроводе Делегација Европске уније у Србији и СКГО, а део “Економски развој“ од УСАИД-а кроз програм МЕГА (Подстицај економском развоју општина и градова).
 

 

Leave a Comment