Награда града Ваљева

Почетак » Награда града Ваљева » Вести » Награда града Ваљева
Рок за подношење предлога за доделу награде града Ваљева истиче у петак 12. фебруара. Предлог је потребно доставити у писаној форми са образложењем које би требало да садржи податке о кандидату и делу или резултату и назнаку области за коју се кандидат предлаже. Уз предлог се прилаже документација (примерак публикованог дела, каталога, касете, планова, пројекта, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата; критике; стручна мишљења…). Предлози се  достављају Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове. Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.
 
Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу награде града Ваљева. Награде за најуспешније из области привреде, васпитно-образовног рада, стваралаштва ученика и студената, науке иновација и проналазаштва, урбанизма архитектуре и заштите животне средине, медицине и социјалне заштите, уметности, спорта, културе и информисања, биће додељене 20. марта, на свечаности поводом Дана града Ваљева. Добитницима овог ласкавог признања, поред повеље града Ваљева, биће уручене и новчане награда.

Leave a Comment