Најава нацрта Локалног плана развоја културе града Ваљева

Почетак » Најава нацрта Локалног плана развоја културе града Ваљева » Вести » Најава нацрта Локалног плана развоја културе града Ваљева
„После годину дана рада Стратегија Локалног плана развоја културе је у завршној фази“-рекла је Милка Ерић Васиљевић, члан Градског већа, која је задужена за културу, на данашњем обраћању новинарима. Она је истакла да ће се предложена стратегија наћи на јавној расправи следеће седмице, и да је велики број субјеката различитих структура, почев од уметника па све до радника у култури, учествовао са својим идејама и предлозима. Милка Ерић Васиљевић је даље нагласила да се водило рачуна управо о оним проблематичним сегментима које је досадашње искуство показало и да су се базирали на тражењу решења, како би ти проблеми били отклоњени.
 
Председник Комисије за културу и директор Народног музеја, др Влада Кривошејев истакао је да предстојећа јавна расправа неће бити типична на коју је јавност већ навикла, већ расправа радионичког типа, управо у жељи да да квалитетан допринос финализовању овог пројекта.
 
„Стратегије су неопходне за даљи развој, а како је Ваљево град културе, треба стратегијски и плански да се бави својим развојем. На основу уводних анализа које је урадио Савет за културу Града Ваљева и стратешки партнер Завод за проучавање културног развитка можемо да видимо где се налазимо у односу на друге градове Србије. После уводних анализа, формиране су фокус групе од представника установа културе, медија, школа, грађана, уметничких удружења и слободних уметника. Рад фокус група је указивао на основне проблеме и на начин њиховог решавања“ – рекао је Влада Кривошејев, председник Комисије за културу.
 
На јавној расправи која ће бити одржана у петак 11. новембра 2011. године, у Холу Центра за културу од 10 до 15 часова, биће разматрано шест тематских целина и то: Опште мере локалне културне политике, Развој и неговање публике, Савремено стваралаштво, Културна баштина, Културни туризам и фестивалска политика и Цивилни сектор у култури.  

Leave a Comment