Нaредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

Почетак » Нaредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору » Актуелно » Нaредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

 

  1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 100* лица.

*Службени гласник РС, број 76/2020

  1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору – када се истовремено окупља више од 100* лица.

*Службени гласник РС, број 76/2020

  1. За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију руку, употребу личних заштитних средстава (маске) и растојање између присутних лица од најмање два метра.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима на отвореном простору, растојање између окупљених лица мора износити најмање два метра, уз употребу личних заштитних средстава (маске).

  1. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.
  2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 39/20).
  3. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.