Наредба Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Наредба Штаба за ванредне ситуације » Актуелно » Наредба Штаба за ванредне ситуације

Данас је одржана cедница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева на којој је донета следећа наредба:

Н А Р Е Д Б А

1. НАЛАЖЕ СЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА: ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО, ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО И ЈП „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО, СТАВЉАЊЕ СЛУЖБИ У СТАЊЕ ПРИПРАВНОСТИ, КАКО БИ СЕ УМАЊИЛЕ ПОСЛЕДИЦЕ НАСТАЛЕ ДУГОТРАЈНОМ СУШОМ И ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА.

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО“ ДА ОДМАХ ЗАПОЧНЕ СА СНАБДЕВАЊЕМ УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА ВОДОМ И ПО ПОТРЕБИ ПОСТАВИ РЕЗЕРВОАРЕ ЗА ВОДУ.

3. У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО РЕСТРИКЦИЈА, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ (ЗА ПРАЊЕ УЛИЦА И ЗАЛИВАЊЕ ЈАВНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И БАШТИ).

4. НАЛАЖЕ СЕ КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ И ИНСПЕКЦИЈИ ДА ПОЈАЧАЈУ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ПРЕВЕНТИВНО ВРШЕ ОБИЛАЗАК И КОНТРОЛУ КОРИШЋЕЊА ВОДЕ И ПРЕДУЗМУ АДЕКВАТНЕ МЕРЕ НА ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ.

5. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО“ ДА РАЗМОТРИ МОГУЋНОСТ РЕСТРИКЦИЈА У ДИСТРИБУЦИЈИ И ПОТРОШЊИ ВОДЕ.

6. НАЛАЖЕ СЕ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА ДА ИНТЕНЗИВИРА РАД МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА УГРОЖЕНОМ ПОДРУЧЈУ.

7. НАЛАЖЕ СЕ ПОВЕРЕНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА КОЈА СУ УГРОЖЕНА СУШОМ ДА ПРЕДУЗИМАЈУ НЕПОСРЕДНЕ МЕРЕ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЛИЧНЕ, УЗАЈАМНЕ И КОЛЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ.

8. РАЗМОТРИТИ МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ПРЕГРАДА НА ВОДОТОКОВИМА ДРУГОГ РЕДА У ЦИЉУ СТВАРАЊА МИНИ АКУМУЛАЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА.

У Ваљеву, 05.08.2017. године
КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА Др Слободан Гвозденовић

Штаб ће заседати у наредном периоду.